Theory of Constraints


Wat is de traagste stap in het proces

foto_boek.jpg

Theory of Constraints tip1.pngDoel
De output van een proces vergroten

In het kort
De Theory of Constraints is in de jaren zeventig ontwikkeld door de natuurkundige en consultant Eliyahu Goldratt. Volgens Goldratt levert het vergroten van de capaciteit de belangrijkste efficiencywinst op.

Toelichting
Zoals een ketting zo sterk is als zijn zwakste schakel zo wordt de capaciteit van een proces bepaald door de in het proces aanwezige knelpunten. Door het vergroten van de capaciteit van een knelpunt vergroot je de capaciteit van het hele proces. Wel zul je dan merken dat zich nieuwe knelpunten aandienen, meestal kleiner dan het eerste. Voor het maximale rendement van je proces dien je de procedure dus te (blijven) herhalen.

Aanpak
• Analyseer de doorstroming van het proces om knelpunten op te sporen en maak een capaciteitsvergelijking met bijvoorbeeld een Takttijdanalyse
• Maximaliseer de output van het knelpunt. Denk aan het verminderen van omsteltijden en instelprocedures, aan het vermijden van ongeplande machinestilstand en aan het flexibel inzetten van personeel om geplande stilstandsmomenten (onderhoud) te minimaliseren in drukke werkperioden
• Vergroot de betrouwbaarheid van de rest van het proces en pas de doorstroming ervan aan de capaciteit van het knelpunt aan
• Investeer zo mogelijk in het vergroten van de technische capaciteit van het knelpunt
• Analyseer het proces op ‘nieuwe’ knelpunten en pas de eerdere stappen erop toe

Synoniem en/of alternatief
Theory of Constraint wordt ook wel een aanpak tot knelpuntenreductie genoemd.

Duur
Hangt sterk af van het proces. In een Kaizen event (1 week) kan je deze aanpak inzetten.

 

foto_boek.jpg