5x waarom?

Binnen Toyota (TPS) ingevoerde, effectieve interviewtechniek om tot de kern te komen. Vraag letterlijk meerdere keren “waarom?” (“why?”) totdat je bij de grondoorzaak bent.

Doel van 5x waarom

Tot de mogelijke grondoorzaak van een probleem komen

Toelichting

Symptoombestrijding is als de fietsband plakken, zonder het glas op het pad op te ruimen… Echt goed doorvragen is, zeker bij onduidelijke problemen, wijzer dan speculatief meteen in oplossingen of ‘schuldigen’ te denken. Vijf keer (min of meer) doorvragen met “waarom?”. Helpt in het verbeteren om …

  • Echt tot de kern van een probleem of risico te komen
  • Niet direct ‘schuldigen’ aan te wijzen op basis van eerste vermoedens, primaire reacties of aannames
  • Niet te snel in symptoombestrijding te denken

5x waarom aanpak

  • Begrijp wat het probleem is (of de uitdaging)
  • Vraag meerdere keren “waarom?”. Controleer of je de antwoorden snapt
  • Verifieer met observaties (op locatie) of anderzijds of een oorzaak klopt
  • Stop wanneer je merkt dat je tot de echte (grond)oorzaak bent aangekomen

Synoniem en/ of alternatief van 5x waarom

In het Engels: 5 timeswhy?”

Duur van 5x waarom

Kan in enkele minuten.

Voorbeeld van 5x waarom

Binnen een dienstverlenende organisatie is onderstaande analyse gedaan met een groep.

Voorbeeld van 5x waarom

Ontdek onze trainingen