Aanpak en communicatie van een verbetering

DoelA3 tip.png
• Methodisch: structuur geven aan een
verbeterinitiatief
• Communicatief: het delen (van de
status) van een verbeterinitiatief

In het kort
De A3-methode (afkomstig van Toyota) is een gestructureerde methode om problemen
op te lossen. Ook een statusoverzicht op één A3 ISO-papierformaat (vandaar
de naam).

Toelichting
De A3-methode is gebaseerd op de PDCA-(Plan-Do-Check-Act) methode van Deming
en Shewhart. De A3-methode bestaat uit 7 stappen en volgt het de DMAIC-methode
op de voet.
Het A3-template is zeer nuttig voor de communicatie en de structuur, juist om geen
stappen over te slaan. In een A3-template gaat het linkerdeel over de diagnose (!),
het rechterdeel over duurzame oplossingen (inclusief borging).

Geïnteresseerd in het werken met het A3-template? Klik dan hier en schrijf je in voor onze Green Belt training

Aanpak

A3 template flip.png
• Linker-kolom = diagnosekant (DMA van DMAIC):
1. Omschrijf het probleem
2. Maak het probleem concreet/tastbaar
3. Geef een valide norm of doelstelling
4. Analyseer de grondoorzaken
• Rechter-kolom = oplossingskant (IC van DMAIC):
5. Bedenk oplossingen
6. Plan en voer de oplossingen uit
7. Borg de verbeterde situatie
Synoniem en/of alternatief
Een puur Six Sigma-alternatief is een DMAIC-project met een Project Charter
en Storyboard. In het Engels: A3 problem solving method, ook wel SPS (Systematic
Problem
Solving).
Duur
Het opstellen en onderhouden van een A3-template vergt enkele uren werk.

Voorbeeld in de chemie

VoorbeeldA3 tip 2.png
Het regelen van werkvergunningen liep in dit proces niet goed. Een A3 is onder andere opgesteld ter communicatie tussen mensen en afdelingen tijdens het traject.
Dit voorbeeld geeft aan dat het traject in de borgingsfase zit, dus nog niet helemaal afgerond.

Meer leren over het werken met een A3-template? Klik dan hier en schrijf je dan nu in voor een van onze trainingen!

A3 voorbeeld 1.png

Voorbeeld in de zorg

A3 voorbeeld 2 zorg.png

Ontdek onze trainingen