Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Corporate_social_responsability_MVO

Gratis training, coaching en advies voor goede doelen organisaties

"Als wij de organisaties helpen beter te worden, kunnen zij weer de maatschappij beter helpen"

Wij stellen in iedere training twee plaatsen voor deelnemers van goede doelen organisaties ter beschikking. Daarnaast coachen we de deelnemers tijdens hun eerste project bij Lean Six Sigma Partners. Vanuit ons netwerk hebben we ervaren Green en Black Belts, die zich belangeloos willen inzetten om concrete vraagstukken aan te pakken. Dit alles vanuit de gedachte dat hoe beter de organsiaties opereren, hoe groter hun positieve impact op de maatschappij zal zijn.

"Mensen leren om zelf te verbeteren, levert meer op dan geld geven"

Duurzame impact

Voor goede doelen  organisaties is het de uitdaging de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten voor het doel dat zij nastreven. Zeker nu gelden minder makkelijk zijn te verkrijgen en uitgaven steeds meer onder een vergrootglas liggen. Lean Six Sigma is een methodiek, die organisaties helpt zich zo efficiënt mogelijk te organiseren, maar op een duurzame manier. Het is onze specialiteit organisaties en medewerkers te leren om dit toe te passen en zo grote verbeteringen te realiseren.

Meer ruimte voor uw 'kerntaak'

Lean Six Sigma leert de medewerkers verspillingen op te sporen en deze te verminderen. Dit gebeurt op een gestructureerde manier. Hierdoor krijgen de medewerkers meer tijd zich met hun kerntaak bezig te houden. De maatschappelijke impact neemt hiermee toe, zonder dat er extra geld nodig is. Het effect is niet eenmalig, de geleerde technieken en inzichten blijven de organisaties helpen om zich continu te verbeteren. We sterven naar een duurzame impact.

De volgende stap

Als u interesse heeft van ons aanbod gebruik te maken, nodigen we u van harte uit. Wij nemen dan contact met u op voor een korte 'intake'. Tijdens dit gesprek verkennen we samen wat onze toegevoegde waarde voor u kan zijn. Klik hier voor contact...