Accuraatheid in de maakindustrie

Hieronder staat een praktijkvoorbeeld van hoe de accuraatheid van een meetsysteem is gemeten in de maakindustrie.  

Hersteltijden betrouwbaar gemeten?

datalog systeemTeijin Aramid produceert aramide garens. Tijdens de productie kan het garen breken. Er is een bepaalde tijd nodig om het proces weer te herstellen na een draadbreuk. Deze tijd wordt automatisch geregistreerd met behulp van een datalog systeem. Om te beoordelen of de tijd accuraat genoeg wordt geregistreerd, zijn er extra controle
tijdsmetingen met stopwatch uitgevoerd.

Scatterplot waarin de lineaire relatie wordt getoond tussen de automatische en handmatig gemeten hersteltijd. Grafische check

In onderstaande scatterplot wordt de lineaire relatie getoond tussen de automatische en handmatig gemeten hersteltijd. Er zijn 44 metingen uitgevoerd.

Hypothesetoets

Een zogenaamde regressieanalyse geeft het volgende resultaat (getalsmatige output).

Regressieanalyse voorbeeld

De output geeft aan dat er een statistisch significante relatie bestaat tussen de twee tijdsmetingen (de p-waarde < 0,05).  De R2 waarde (R-Sq = 94.8%) geeft ook aan dat er een heel sterke relatie is tussen de beide metingen.

De regressieanalyse laat zien de dat er een significante, lineaire relatie bestaat tussen de tijdsmetingen (p-waarde < 0,05) en dat er geen off-set (bias) zit tussen de beide tijdsmetingen (P-waarde = 0,637).

Conclusie

De hersteltijden, die automatisch worden geregistreerd door het bestaande datalogsysteem, zijn direct gerelateerd aan de met de hand gemeten tijden. De data uit het datalogsysteem kan dus verder gebruikt worden bij analyses en verbeteringen.

Ontdek onze trainingen