Centrummaten: kwartielen

Het opsplitsen van data in vier gelijke delen doe je door middel van drie zogenaamde kwartielen.

Doel van de kwartielen

Bepalen van de kwartielen van een indicator

Toelichting

Een kansverdeling splits je door kwantielen op in gelijke, geordende subgroepen. Kwartielen zijn weer specifieke kwantielen. Kwarten heten kwartielen, honderdsten zijn zogenaamde percentielen. De drie steekproef-kwartielen (q1, q2 en q3) zijn maten die een geordende dataset dus in vieren opdelen. Het middelste kwartiel (q2), die een dataset in twee delen opsplitst, heet de mediaan.

Kwartielen berekenen aanpak

  • Verzamel continue of discrete data van de voor jou relevante ‘teller’
  • Rangschik deze data van klein naar groot (in “rangnummers” 1, …, n)
  • De drie kwartielen (q1, q2 en q3) berekenen door de waarden van de rangnummers q_1=(n+1)/4, q_3=(3n+3)/4 te gebruiken (over de mediaan q2 volgt een aparte paragraaf)

Synoniem en/ of alternatief van de kwartielen

In het Engels: quartiles. Kwartielen zijn – algemener gezien – ook kwantielen.

Duur van het berekenen van de kwartielen

Met de computer bereken je de kwartielen in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld van het berekenen van de kwartielen

Acht mensen uit een groot bedrijf hebben de volgende gemeten lengtes L [in cm]:
169, 175, 178 ,181, 181, 183, 193 en 201.

De drie kwartielen zijn dan: q1 = 175,75 (berekende rangnummer (8+1)/4= 2,25 levert 0,25*(178-175)=0,75 boven op 175. Ofwel: 175,75); q2 = 181 (mediaan) en q3 = 190,5.

Ontdek onze trainingen