Datastratificatie

op

Datastratificatie is het opsplitsen van data in meer homogene groepen (strata). In de Meet- en Analysefase van DMAIC stratificeren we data om steekproeven en relaties te bepalen. Gegevens opsplitsen, waardoor relaties kunnen worden gevonden tussen oorzaak (bron “X”) en gevolg ((K)PI of “Y”), vereist enig (team)-denkwerk. Groepeer data, idealiter voorafgaand aan de dataverzameling zelf, in zinvolle categorieën.

Doelen van datastratificatie

  • Opsplitsing om tot juiste groepen en bijbehorende steekproefgroottes te komen
  • Mogelijke oorzaken van problemen of focusmogelijkheden kunnen vinden

Datastratificatie aanpak

Groepeer data in (gangbare) categorieën in tabelvorm:

  • Wie (afdeling, dienst, leverancier, persoon)
  • Wat (type dienst, machine of product)
  • Waar (locatie, processtap, land, regio)
  • Wanneer (per werkuur, type dag, seizoen of jaar)

Geef uiteindelijk relaties tussen data Y en X visueel weer met behulp van grafieken. Welke type grafiek hangt onder andere af van of data continu en/ of discreet is

Conclusie kan zijn dat er … (combi’s mogelijk)

  • Geen,  één of meerdere relatie(s) er toe doe(n)(t)
  • Hypothesetoets(en) zijn nodig of niet
  • Aanvullende metingen / data gewenst of niet
  • De data op andere wijze gestratificeerd dient te worden

Synoniem en alternatief van datastratificatie

In ’t Engels: Data Stratification. Datastratificatie is zowel gerelateerd aan stratified sampling (vooraf per groep aantal metingen bepalen) en aan post-stratification (achteraf groeperen).

Duur van datastratificatie

Datastratificatie kan in een kwartier te doen zijn tot uren werk (na de dataverzameling zelf).

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over datastratificatie?

Portretfoto Tom cirkelvorm

Tom Torpstra

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Tom cirkelvorm

Tom Torpstra

Black Belt

"Zoek naar de groep waarin het probleem zich bevindt"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure