• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • anne_banner.png
  "Het mooie aan Lean Six Sigma vind ik dat het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt"

  Anne de Lange

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • Carolien ter Weijden
  "Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering, blijven het ideeën"

  Carolien ter Weijden

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
• Data opsplitsen om tot juiste groepen en bijbehorende steekproefgroottes te komen
• Mogelijke oorzaken van problemen of focusmogelijkheden kunnen vinden

In het kort
Datastratificatie is het opsplitsen van data in meer homogene groepen (strata). In de Meet- en Analysefase van DMAIC stratificeren we data om steekproeven en relaties te bepalen.

Meer te weten komen over datastratificatie? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
Gegevens opsplitsen, waardoor relaties kunnen worden gevonden tussen oorzaak (bron ‘X’) en gevolg ((K)PI of ‘Y’), vereist enig (team)denkwerk. Groepeer data, idealiter voorafgaand aan de dataverzameling zelf, in zinvolle categorieën.

Aanpak
• Groepeer data in (gangbare) categorieën in tabelvorm:
·· Wie (afdeling, dienst, leverancier, persoon)
·· Wat (type dienst, machine of product)
·· Waar (locatie, processtap, land, regio)
·· Wanneer (per werkuur, type dag, seizoen of jaar)
• Geef uiteindelijk relaties tussen data Y en X visueel weer met behulp van grafieken. Welke type grafiek hangt onder andere af van of data continu en/of discreet zijn
• Conclusie kan zijn dat er… (combi’s mogelijk)
·· Geen, één of meerdere relatie(s) er toe doe(n)(t)
·· Hypothesetoets(en) nodig zijn of niet
·· Aanvullende metingen/data gewenst zijn of niet
·· De data op andere wijze gestratificeerd dienen te worden

Synoniem en/of alternatief
In ’t Engels: Data Stratification. Datastratificatie is zowel gerelateerd aan stratified sampling (vooraf per groep aantal metingen bepalen) en aan post-stratification (achteraf groeperen).

Duur
Datastratificatie kan in een kwartier te doen zijn, maar kan ook uren werk geven (na de dataverzameling zelf).

Green Belt