Gedrag Observatie Programma (GOP)

GOP staat voor Gedrag Observatie Programma. Het is een methode om door de signalen die mensen afgeven – verbaal of non verbaal – het afbreukrisico in kaart te brengen.

Een GOP wordt ingezet indien waarden en bijbehorend gewenst concreet gedrag in een organisatie op een bepaald niveau gebracht moeten worden

Doel van een GOP

  1. Gewenst gedrag in organisaties specificeren, herkennen, toetsen en incorporeren
  2. Het risico van menselijk falen verkleinen
  3. Het teamverband versterken

GOP aanpak

  1. Bereid de discussies te voeren
  2. Maak een checklist van de eigenschappen waaraan de ‘ideale medewerker’ moet voldoen
  3. Probeer van iedereen in kaart te brengen hoe hij of zij reageert in verschillende situaties. Geeft hij onomwonden zijn mening of Is hij een binnenvetter? En kun je dan door zijn lichaamstaal aan iemand ‘zien’ wat hij of zij denkt?
  4. Spreken de leden van je afdeling elkaar aan op fouten of ongewenst gedrag? En gebeurt dat dan constructief of destructief?
  5. Help medewerkers die de eigenschappen waarop ze ver achterblijven niet zelf kunnen verbeteren eventueel met een mentor of coach

Synoniem en/ of alternatief van GOP

Veel organisaties hebben een eigen naam voor hun competentiegerichte programma’s.

Duur van een GOP

Een GOP kan maanden tot meerdere jaren duren.

GOP voorbeeld

Zie hieronder voor een competentiechecklist bij een sales weekstart. Hier is een minimale GOP ingevoerd, dat wil zeggen het observeren van overlegsessies in een sales afdeling. Dit was een standaard competentiechecklist.

GOP voorbeeld

Ontdek onze trainingen