Interkwartielafstand (IQR) | Lean Six Sigma Partners

DoelIQR tip.png
• Inzicht krijgen in de variatie van een indicator (want die ervaart de klant)

In het kort
De interkwartielafstand is een statistische maat voor spreiding. Concreet is de interkwartielafstand het verschil tussen het derde en eerste kwartiel.

Toelichting
De interkwartielafstand IQR wordt gebruikt om de middenvariatie van een indicator te kwantificeren. De IQR wordt vooral gebruikt om Boxplots te maken of om spreiding te beschrijven en te vergelijken. Het voordeel van de IQR is dat deze, anders dan de Range, ongevoelig is voor uitschieters.

Meer te weten over de IQR? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Aanpak
•Bepaal het verschil tussen de twee steekproefkwartielen q3 en q1 (zie de informatie over kwartielen).

Synoniem en/of alternatief
De termen middenrange, 25% getrimde Range of interkwartielrange komen ook voor. In het Engels: Inter Quartile Range (IQR) en ook wel span(50) = x0,75 - x0,25.
Alternatieve getrimde α-Ranges worden soms gebruikt. De Range R met α=25% is de IQR, (exclusief de 25% kleinste en 25% grootste waarden), maar de 2,5%-Range komt ook voor.

Duur
Met specifieke software bereken je de interkwartielafstand in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld
Acht mensen uit een groot bedrijf hebben de volgende gemeten lengtes L [in cm]:
169, 175, 178, 181, 181, 183, 193 en 201.
De interkwartielafstand IQR = q3 - q1 = 190,50 – 175,75 = 14,75 cm.

 Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen