IPO-matrix

IPO staat letterlijk voor Input, Process en Output. Een IPO-matrix is een matrix met input-, proces- en outputindicatoren (‘tellers’) binnen een bepaald proces. Een IPO-matrix gebruik je om te kijken of je interessante, meetbare indicatoren per stap kunt vinden in het proces. Ook kijk je naar mogelijke relaties tussen deze indicatoren.

Doel van de IPO-matrix

  • Identificeren van te meten indicatoren in het verbeterproject
  • Overzicht hebben van mogelijk relevante (oorzaak-gevolg) relaties in het proces

IPO-matrix aanpak

  • Identificeer het afgebakende proces of keten
  • Identificeer (de) meetbare output indicator(en) ofwel de zogenaamde Y's
  • Identificeer meetbare input- en proces-indicatoren (zogenaamde X'n)
  • Schat de relatie-sterkte (niet/ enigszins/ sterk) in de betreffende cellen van de matrix

Synoniem en/ of alternatief van de IPO-matrix

Een IPO-matrix wordt ook wel IPO-tabel of XY-matrix genoemd.

Alternatieve methoden zijn het visgraat- of Ishikawadiagram en de zogeheten Cause & Effect Matrix. Ook kun je soms al met een SIPOC of andere procesmap kijken of je interessante, meetbare indicatoren per stap kunt vinden in het proces.

Hoe lang duurt het maken van een IPO-matrix?

Indien vooraf geoefend & getraind: ga bij het maken van een IPO-matrix uit van minimaal een half uur. Valideer altijd met teamleden.

IPO-matrix voorbeeld

Onderstaand voorbeeld is zowel een IPO-matrix als XY-matrix.

Voorbeeld van een IPO-matrix

Ontdek onze trainingen