Negatief brainstormen

op

Veel mensen vinden het makkelijker om kritiek te leveren, dan om positieve bijdragen te bedenken. Bij negatief brainstormen maak je gebruik van die energie, om die dan later in positief om te zetten. In DMAIC is dit een kwalitatieve ‘combi’ van Analyse en Improve.

Negatief brainstormen is een brainstormtechniek die in twee sessies verloopt. Eerst geeft iedereen aan (1) hoe het probleem erger kan ten. In de tweede sessie draagt iedereen voor de gevonden zwakke punten (2) zoveel mogelijk oplossingen aan.

Doelen van negatief brainstormen

  • Onverwachte oplossingen creëren voor gesignaleerde problemen
  • Gebruik maken van de kracht van ieders creativiteit

Negatief brainstormen aanpak

  • Stel de groep samen, bepaal de facilitator (moderator) en reserveer een ruimte. Zorg dat er in de groep idealiter meer dan experts inzit. Geef context en vraag/ doel

  • Uitgangspunten: (1) Ga voor kwantiteit (2) Oordelen is niet acceptabel. Je uitstel van je mening is hier erg belangrijk (3) verwelkom ‘wilde’ ideeën en (4) combineer en bouw voort op elkaars ideeën

  • Een werkvorm: hang een groot vel papier op en geef iedereen post-it briefjes en een stift. Vraag iedereen zijn (1) negatieve ideeën op post-it’s te schrijven. Geef er bijvoorbeeld tien minuten tijd voor. Plak de briefjes op het papier en groepeer de ideeën. Ga dan voor ronde (2) ofwel de oplossingen ervan (andere kleur post-it)

  • Bespreek de ideeën in de groep. Duidelijke clusters? Extra ideeën?

  • Maak fotulen of een verslag. Ga eventueel op voor ene tweede ronde. Een selectie kan uiteindelijk plaatsvinden om oplossingen in te voeren

Synoniem van negatief brainstormen

Synoniem is destructief brainstormen, of (Engels): Anti Solution Brainstorming.

Duur van negatief brainstormen

Wel wat langer dan traditioneel brainstormen, omdat je in ieder geval twee rondes hebt.

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over negatief brainstormen?

Portretfoto Moniek cirkelvorm

Moniek Razenberg

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Moniek cirkelvorm

Moniek Razenberg

Black Belt

"Gebruik een brainstorm om creatieve oplossingen te bedenken "

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure