Push | Lean Six Sigma Partners

JIT
Vanuit de Lean House, van origine de ‘tempel van Toyota’ genaamd, praten we vaak over de pijler Just-In-Time (JIT). De filosofie van JIT is dat je pas gaat leveren en/of produceren als dat gewenst is en wanneer dat gewenst is.
Enkel in de gewenste hoeveelheid.

Meer te weten komen over Push? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

PullLean oplossingen JIT Pull en Kanban.png
Bij JIT komt pull dus om de hoek kijken. In zijn simpelste vorm, is pull eenvoudigweg iets vervangen wat net is verbruikt.

Kanban
Een visuele signalering (een kaart/bord) van je klant verder in het proces ‘dat iets
gewenst of gekocht is’, heet in ‘t Japans kanban. Noodzakelijk bij pull.

Lean ≠ massaproductie!
Lean-aannames hierbij zijn:
• Op vraag produceren
• Waardestroom optimaliseren (doorlooptijd productie met minimale verspilling)
• Make-to-order
• Ideaal doel is one-piece-flow, en derhalve grote flexibiliteit en minimale voorraden

Dit is tegennatuurlijk ten opzichte van de traditionele gedachte vanuit massaproductie (push), gangbaar vanuit de industriële revolutie. Uitgangspunten hierbij zijn:
• Op kostprijs produceren
• Maximaal utiliseren van mensen en machines
• Make-to-stock
• In batches produceren is efficiënt

Voorbeeld
Hierna vind je enkele kanban-voorbeelden. Een retailvoorbeeld, en kantoorvoorbeelden.

Lean oplossingen JIT Pull en Kanban tip.png

Lean oplossingen JIT Pull en Kanban voorbeeld.png

Praktijkcertificering Green Belt

 

 

 

Ontdek onze trainingen