Selectiematrix | Lean Six Sigma Partners

Doel
•Alternatieve oplossingen tegelijk vergelijken op basis van een aantal evaluatiecriteria

In het kort
Het opstellen van een selectiematrix doe je met een groep belanghebbenden. Zorg wel dat je het grote aantal alternatieven eerst met de N/3-methode of de Effort/Benefit Matrix tot hooguit zeven hebt teruggebracht.

Meer te weten komen over de Selectiematrix? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
Elke oplossing heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Om toch een verantwoorde afweging te kunnen maken uit verschillende oplossingsrichtingen stel je een matrix op, waardoor de sterke en zwakke punten van elke oplossing in één oogopslag zichtbaar worden.

Aanpak
• Stel een representatieve (niet te grote) groep deelnemers samen, op wier oordeel je kunt vertrouwen
• Bepaal de vitale criteria (maximaal zes) waaraan je elke oplossing wilt toetsen en spreek eventueel een wegingsfactor af (must have, wanna have, bonus). Beslissers of de sponsor(s) bepalen uiteindelijk de (zwaarte van) de criteria
• Teken een matrix met de alternatieven op een as en evaluatiecriteria op de andere as
• Laat elke deelnemer zijn rapportcijfer (schaal 1 op 5) voor elk criterium geven. Bediscussieer de cijfers in de groep en noteer het gezamenlijk resultaat (vermenigvuldigd met de wegingsfactor) in de matrix

Synoniem en/of alternatief
Uitgebreid praten we over een oplossingenselectiematrix. In het Engels: Solution Selection Matrix. Een specifieke vorm is de Pugh Matrix, die je vooral in Design-projecten tegenkomt. Bedenk dat dergelijke matrices breed ingezet worden, zoals bij projectselectie. Denk ook aan de oorzaak-en-gevolgmatrix (Analyse) eerder in dit boek, als toepassing van een selectie.

Duur
Het invullen van een selectiematrix duurt gauw een (paar) uur. De presentatie kan in vijf minuten tot een (paar) uur.

Voorbeeld
Hierna vind je een voorbeeld van een Engelstalig sjabloon om oplossingen te selecteren.

Selectiematrix voorbeeld.png

Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen