Kaizen en Kaizen event

Verbeteren in kleine stapjes, dat is een van dé kenmerken van Lean. Kaizen Events zijn van die kleine stapjes. Kaizen werd na de tweede wereldoorlog  ontwikkeld door experts als Walter Sherman en anderen. Letterlijk betekent Kaizen  ‘verandering ten goede’.  (Kai betekent ‘verander’, Zen ‘goed’).

Kaizen betekent een verandering ten goede

Wat is een Kaizen event?

Een Kaizen Event richt zich op een plaatselijk probleem. Het is een kort cyclische verbetering, waarbij de hele lijn betrokken is, van hoog tot laag. Soms is het zelfs handig om er externe belanghebbenden bij te betrekken: die hebben vaak een frisse blik die niet wordt vertroebeld door oneigenlijke argumenten als  ‘dat doen wij nu eenmaal altijd zo’.

Synoniem en/ of alternatief van een Kaizen Event

Een Kaizen event heet ook wel Kaizen Blitz of Small Group Activity (SGA). Er bestaan alternatieven, zoals een tweedaagse workshop tot en met enkel een actieplan.

Duur van een Kaizen Event

Een Kaizen Event duurt van origine niet langer dan een week. Soms is minder tijd nodig.

Voorbeeld van een Kaizen Event

Aanpakken die geschikt zijn voor Kaizen Events zijn onder andere:

  • 5S
  • SMED
  • Theory of Constraints
  • DMAIC in één week
  • PDCA

5S, SMED en de Theory of Constraints zijn toegelicht in het hoofdstuk Improve (DMAIC).

 

Ontdek onze trainingen