SIPOC

SIPOC templateSIPOC is een type afkorting en staat letterlijk voor: Supplier, Input, Process, Output en Customer. Een SIPOC is een procesbeschrijving op hoofdlijnen met extra informatie.

Doel van een SIPOC

  • Afbakenen van het verbeterinitiatief (procesafbakening ofwel scoping)
  • Zorgen voor een eerste begrip bij betrokkenen van het proces in kwestie

SIPOC aanpak

De ‘POCIS-aanpak’ is een populaire volgorde:

  • Bepaal de globale processtappen (P)
  • Bepaal de relevante (deel)producten ofwel outputs uit deze stappen (O) die door de (belangrijkste) klanten worden ontvangen (C)
  • Verwerk de relevante input(s) (I) die van de leveranciers komen (S)

Veel facilitators gebruiken de volgorde ‘POCIS’, maar de volgorde ‘COPIS’ komt ook voor.

Synoniem en/of alternatief van SIPOC

In Vlaanderen gebruikt men soms het Nederlandstalig acroniem LIPUK: Leveranciers, Invoer, Proces, Uitvoer en Klant. Een alternatief is een process map of flow chart op hoofdlijnen (deze bevat processtappen met eventueel afdelingsgrenzen, exclusief input- en outputinfo). De chemische procesindustrie gebruikt ook alternatieve schema’s ter verduidelijking bij aanvang.

Duur van een SIPOC

Indien vooraf geoefend & getraind, maak je een SIPOC met je team in maximaal een half uurtje, maar het kan bij grote onduidelijkheden/onwennigheid soms een uur duren.

Voorbeelden bij het oplossen van incidenten

Proces is het oplossen van incidenten bij een energiebedrijf. In workshop-stijl.

Voorbeeld SIPOC in workshop stijl

Proces hieronder is het oplossen van incidenten aangaande ICT diensten.

Voorbeeld SIPOC ICT diensten

Ontdek onze trainingen