• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • anne_banner.png
  "Het mooie aan Lean Six Sigma vind ik dat het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt"

  Anne de Lange

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • Carolien ter Weijden
  "Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering, blijven het ideeën"

  Carolien ter Weijden

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
 •Afbakenen van het verbeterinitiatief (procesafbakening ofwel scoping)
• Zorgen voor een eerste begrip bij betrokkenen van het proces in kwestie

In het kort
SIPOC is een type afkorting en staat letterlijk voor: Supplier, Input, Process, Output en Customer. Een SIPOC is een procesbeschrijving op hoofdlijnen met extra informatie.
SIPOC Template.png

Aanpak
De ‘POCIS-aanpak’ is een populaire volgorde:
• Bepaal de globale processtappen (P)
• Bepaal de relevante (deel)producten ofwel outputs uit deze stappen (O) die door de (belangrijkste) klanten worden ontvangen (C)
• Verwerk de relevante input(s) (I) die van de leveranciers komen (S)
Veel facilitators gebruiken de volgorde ‘POCIS’, maar de volgorde ‘COPIS’ komt ook voor.

Geïnteresseerd in het opstellen van een SIPOC? Klik dan hier en schrijf je nu in voor de Green Belt training

Synoniem en/of alternatief
In Vlaanderen gebruikt men soms het Nederlandstalig acroniem LIPUK: Leveranciers, Invoer, Proces, Uitvoer en Klant. Een alternatief is een process map of flow chart op hoofdlijnen (deze bevat processtappen met eventueel afdelingsgrenzen, exclusief input- en outputinfo). De chemische procesindustrie gebruikt ook alternatieve schema’s ter verduidelijking bij aanvang.

Duur
Indien vooraf geoefend en getraind, maak je een SIPOC met je team in maximaal een half uurtje, maar het kan bij grote onduidelijkheden/onwennigheid soms een uur duren.

SIPOC tip2.png

Leren opstellen van een SIPOC? Klik dan hier en schrijf je nu in voor een van onze trainingen!

Voorbeeld
Proces is het oplossen van incidenten bij een wasserij. In workshopstijl.

SIPOC voorbeeld 1.png

Proces hieronder is het oplossen van incidenten aangaande ICT-diensten.

SIPOC voorbeeld 2.png