Value-Add Analysis | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Een duidelijk beeld krijgen van de toegevoegde waarde van je proces
• Begrijpen, dat je procesaandeel ‘toegevoegde waarde’ zo hoog mogelijk mag

In het kort
Met de Value-Add Analysis maak je een duidelijk onderscheid tussen de activiteiten die echt waarde toevoegen, tussen de activiteiten die dat niet doen en de activiteiten die niet direct waarde toevoegen, maar ondersteunend zijn aan het proces.

Meer te weten komen over Value Add Analysis? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
Om een duidelijk beeld te krijgen van de toegevoegde waarde, kijk je met de ogen van de klant naar je proces. Het liefst neem je de klant mee. Want uiteindelijk bepaalt de klant wat van waarde is (waar hij voor wil betalen). En waarvoor niet. Je kunt je activiteiten in drie categorieën onder brengen.

Onder een ‘stap van toegevoegde waarde’ in een proces, verstaan we:
• Een activiteit die een (onderhanden) product of dienst verandert of transformeert
• Waarvoor klanten bereid zijn te betalen, én
• Die in één keer goed gaat (geen herbewerking)

Andere stappen zijn niet waarde toevoegend. Denk hierbij aan verspilling, zoals is geduid met het acroniem TIMWOODS (of VERSTOPT). Dit aandeel dient liefst nul (!) te zijn.
Andere geen waarde toevoegende stappen, zijn stappen die misschien (intern) nodig zijn, maar deze leveren geen directe bijdrage aan je product of dienst. In het Engels praten we over Value Enabling.

Je zou deze activiteiten willen verminderen, maar dat vereist vaak een omstelling van het proces. Soms heb je ook te maken met wettelijke beperkingen. Denk hierbij aan:
• Opstarten van werkzaamheden of een voorbereiding
• Meetings, zoals vergaderingen, workshops, verbetertrajecten (ja, je leest het goed)
• Inspecties of tests (waarvoor de klant niet wil betalen)
• Ondersteunende activiteiten, zoals contracten opstellen

Aanpak
• Vaak wordt een procesbeschrijving gebruikt als basis, of doe je dit als onderdeel van een Value Stream Map
• Stel bij elke activiteit vast tot welk van de bovenstaande categorieën die behoort. Gebruik een kleurcode met stift bijvoorbeeld
• Zie voor verspilling het TIMWOODS-model

Om een duidelijk beeld te krijgen van de toegevoegde waarde, kijk je met de ogen van de klant naar je proces. Het liefst neem je klanten mee. Want uiteindelijk bepaalt de klant wat van waarde is (waar hij voor wil betalen en waarvoor niet).

Synoniem en/of alternatief
Waardebepaling van stappen kan ook kortweg Value Analysis (Engels) zijn, maar is niet typisch Lean. Aanvullend zijn er ook wel tijden verwerkt (bij een VSM of Takttijdanalyse).

Duur
Per proces kan het in een (half) uurtje. Ga bij de eerste keer wel uit van veel discussie.

Voorbeeld
Denk eenvoudig aan een klant die wat wil eten. Het bereiden van de maaltijd door de kok, daar wil een klant wel voor betalen: waarde toevoegend. Dit dient wel in één keer goed gemaakt te worden. Als bijvoorbeeld het gerecht compleet is aangebrand, waardoor het opnieuw bereid moet worden, is het in termen van TIMWOODS een defect (verspilling). Het afrekenen: dit snappen we als een gangbare stap in het proces. Maar… het is niet waarde toevoegend. Het is wel (intern) nodig om een volgende keer ook weer waarde toe te voegen. In het Engels: Value Enabling. Wat ermee te doen? Liefst zo vlot en makkelijk mogelijk laten verlopen.

Value add analysis voorbeeld.png

 

Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen