Variatie | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Inzicht krijgen in de variatie van een indicator (want die ervaart de klant)

In het kort
De variantie is een maat voor spreiding (variatie). Letterlijk is de variantie het (bijna exact) gemiddelde van kwadratische verschillen tussen gemiddelde en individuele waarde.

Meer te weten komen over Variatie? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
De variantie s2 wordt veel gebruikt in de wiskundige statistiek en natuurkunde. Binnen Operational Excellence berekenen we de variantie bij hypothesetoetsen en bij de Gage R&R (bijvoorbeeld bij het bepalen van de ‘% contribution’). Binnen de beschrijvende statistiek werken we meer met de standaardafwijking, Range en IQR.

In formulevorm is de steekproef , Variantie formule.pngwaarbij xi de ie waarneming is.

Aanpak
Bereken deze formule stap voor stap

Synoniem en/of alternatief
In het Engels: variance. In plaats van met de variantie werkt men soms ook alleen met de gemiddelde absolute afwijking.

Duur
Met de computer bereken je de variantie in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld
Acht mensen uit een groot bedrijf hebben de volgende gemeten lengtes L [in cm]:
169, 175, 178, 181, 181, 183, 193 en 201. De variantie s2 = 102 cm2.

Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen