Spreidingsmaten: variantie

De variantie is een maat voor spreiding (variatie). Letterlijk is de variantie het (bijna exact) gemiddelde van kwadratische verschillen tussen gemiddelde en individuele waarde.

Doel van variantie 

Inzicht krijgen in de variatie van een indicator (want die ervaart de klant)

Toelichting

De variantie s2 wordt veel gebruikt in de wiskundige statistiek en natuurkunde. Binnen Operational Excellence berekenen we de variantie bij hypothesetoetsen en bij de Gage R&R (bijvoorbeeld bij het bepalen van de “% contribution”). Binnen de beschrijvende statistiek werken we meer met de standaardafwijking, Range en IQR.

In formulevorm is de steekproef Formule voor variantie berekenen, waarbij xi de ie waarneming is.

Aanpak van variantie berekenen

Bereken bovenstaande formule stap voor stap

Synoniem en/ of alternatief van variantie

In het Engels: variance. In plaats van met de variantie werkt men soms ook alleen met de gemiddelde absolute afwijking.

Duur van berekenen van variantie

Met de computer bereken je de variantie in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld van het berekenen van variantie

Acht mensen uit een groot bedrijf hebben de volgende gemeten lengtes L [in cm]:

169, 175, 178 ,181, 181, 183, 193 en 201. De variantie s2 = 102 cm2.

Ontdek onze trainingen