X'(n) | Lean Six Sigma Partners

Analyse Quote.png
Doel

• De gevonden nulmeting analyseren, om achterliggende oorzaken van de gesignaleerde problemen nauwkeurig te bepalen
• De precieze invloed van deze oorzaken op het proces bepalen
• Identificeren van de meest kritieke grondoorzaken (‘Vital few’) die je in de volgende fase (Improve) wilt verbeteren

Meer te weten komen? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

In het kort
De Analysefase (A) van een DMAIC-verbeterproject maakt duidelijk wat de werkelijke oorzaken achter het gesignaleerde probleem zijn, en hoe groot hun invloed is op het proces.

Toelichting
De Analysefase is de derde projectfase van de DMAIC-projectmethodologie. In deze fase analyseer je de gegevens uit de Measure fase om achter de werkelijke oorzaken te komen, zodat je weet welke oplossing het probleem echt elimineert.
De vele methoden of tools om in te zetten om grondoorzaken vast te stellen, delen we op in de zogeheten ‘datadeur’ (statistische tools) en de ‘procesdeur’ (workshop tools).

Aanpak
• Identificeer mogelijke oorzaken
• Analyseer de oorzaken en stel vast (soms in een wiskundige formule) waar en hoe ze ingrijpen in het proces
• Prioriteer de oorzaken die je in het vervolg aan wilt pakken

Synoniem en/of alternatief
De Analysefase heet ook Analyse Phase (Engels). Buiten DMAIC heet de Analysefase ook wel Root Cause Analysis (RCA).

Binnen Six Sigma praten we altijd over de wiskundige formule: Y als functie van X(‘n). Anders verwoord: Het gevolg (Y) heeft vaak meerdere oorzaken (X’n), die in een formule exact beschreven kunnen worden. In formulevorm: Y = F(X). Komt terug in de ‘datadeur’.

DuurAnalyse tip1.png
De Analysefase kan een uurtje tot maanden duren, afhankelijk van de (technische) complexiteit van de situatie.
Analyse quote 2.png

Analyse fase trechter.png

Analyse fase quote 3.png

 

Praktijkcertificering Green Belt

 


 

Ontdek onze trainingen