5 tips voor het creëren van draagvlak

op

Het succesvol implementeren van een verandering gaat niet vanzelf en vereist meer dan een goed plan. Eén van de dingen die je moet doen is het creëren van draagvlak.

Maar hoe doe je dat dan precies en hoe zorg je dat je elke medewerker meekrijgt? Helaas bestaat er geen toverformule om antwoord te geven op deze vraag. Daarvoor is het onderwerp te complex en per situatie te verschillend. Echter zijn er wel een aantal belangrijke thema's die eigenlijk altijd wel terugkomen.  

Wat is draagvlak creëren? 

Draagvlak creëren verwijst naar het verkrijgen van steun en medewerking van betrokkenen binnen een organisatie voor een bepaalde verandering. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een werkproces anders wordt ingericht, het implementeren van een nieuw IT-systeem of het toepassen van nieuwe regelgeving.

Het creëren van draagvlak is meer dan dat de belanghebbenden de verandering accepteren; het draait om het actief steunen van de verandering. 

Hieronder vindt zijn 5 tips voor het creëren van draagvlak en hoe je weerstand kan voorkomen.  

Het creeren van draagvlak

5 tips voor om draagvlak te creëren  

1. Communicatie 

Communicatie betekent tweerichtingsverkeer. Het rondsturen van een email ter aankondiging van een verandering zal vaak niet voldoende zijn om draagvlak te creëren. 

Het is belangrijk om informatie duidelijk, consistent en tijdig aan belanghebbenden te communiceren, zoals de verwachte voordelen en de impact op de dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast is het van groot belang om ook te luisteren naar de reacties van de stakeholders. Begrip hebben voor deze reacties is cruciaal. Het kan aanleiding zijn om de plannen voor de verandering verder aan te scherpen of invulling te geven. 

2. Betrek medewerkers bij het proces 

Betrek medewerkers en andere belanghebbenden bij het veranderingsproces. Organiseer workshops en brainstormsessies om input te verzamelen en hen een stem te geven in de invulling van de verandering.

Sommige uitgangspunten met betrekking tot de verandering zullen misschien al vaststaan. Dus wees wel duidelijk waarover wel en waarover niet gediscussieerd kan worden. Betrokkenen zullen op deze manier eerder geneigd zijn om de verandering te ondersteunen en te promoten. 

3. Bied opleiding en ondersteuning 

Vaak heeft een verandering impact op de dagelijkse operatie. Er gaat anders gewerkt worden en hiervoor zijn andere kennis en vaardigheden nodig. Bied trainingen, workshops en andere leermiddelen aan om iedereen voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Realiseer je ook dat de snelheid waarmee nieuwe dingen worden opgepikt voor iedereen verschillend is.  

4. Toon leiderschap en voorbeeldgedrag 

Cruciaal voor een succesvolle verandering is de betrokkenheid van het leiderschap binnen de organisatie. Denk hierbij aan het goede voorbeeld geven en actief steunen van de verandering.

Indien een manager of directeur niet actief de verandering uitdraagt en het goede voorbeeld geeft, zal de rest van de organisatie zich waarschijnlijk afwachtend opstellen en wordt het heel moeilijk om draagvlak te creëren. 

5. Beloon en Erken Successen 

Het erkennen en belonen van successen, hoe klein dan ook, kan een enorme boost geven aan het draagvlak binnen een organisatie. Door successen te vieren en medewerkers te erkennen voor hun bijdrage aan het veranderingsproces, creëer je een positieve sfeer en motiveer je anderen om zich ook in te zetten.

Dit kan variëren van publieke erkenning in een teamvergadering tot het aanbieden van beloningen of incentives voor teams die uitstekende resultaten behalen. 

Tijdens onze Red Belt en Black Belt training komen deze thema´s verder terug. Met best practices en modellen die in de praktijk bruikbaar zijn, zorg je ervoor dat je voldoende draagvlak creëert voor de verandering.

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over het creëren van draagvlak?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

Trainer/Adviseur

"Draagvlak creëren is meer dan dat belanghebbende de verandering accepteren"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure