De ROI van een MBB | Blog Lean Six Sigma Partners

op

Een terugverdienfactor (ROI) van 10 door Master Black Belts mogelijk? Jawel!

Lean Management en Lean Six Sigma leveren klantgerichte, duurzame verbeteringen op binnen organisaties. Vele miljarden aan baten is in (veelal Engelstalige) literatuur terug te vinden. Met dank aan jaarverslagen van multinationals, academische literatuur over o.a. Lean, boeken met cases, etc.

En wie is van al die vele miljarden aan successen de 'kartrekker'? Hoe essentieel (!) ook, dat is niet de hoofdsponsor ofwel directielid. Maar ... de Master Black Belt, vaak een trusted advisor van directie, eigenaren ofwel eindverantwoordelijke.

  Nieuwe Omgevingswet concreet in de praktijk v2 Black Belt-8   Virtual Classroom-LSSP-2 

Master Black Belt ... ook wel Verbeterleider of Trusted Advisor genaamd.

In ieder geval kun je met strategische relevante programma's zoals Lean Management en Lean Six Sigma aantoonbaar verbeteren. Maar ... welk rendement levert zo een verbeterprogramma nu op na, zeg, uiterlijk twee jaar?

Een onderzoek van Lean Six Sigma Partners op 15 afgeronde trajecten, waarbij altijd een Master Black Belt programma-verantwoordelijke was, levert een duidelijk beeld op van de terugverdien-factor.


Onderzoek naar de ROI van 15 Lean (Six Sigma)  MBB programma's

Veel organisaties huren expertise in. Bijvoorbeeld Master Black Belt (MBB) consultants, zeker in het begin van een verandertraject waarin Lean, Lean Six Sigma en Agile / Lean Start-up nuttig is.

Wat leveren die extra investeringen nu echt op, in termen van harde baten?

Los van dat praktijkervaren Master Black Belts (uiteraard) helpen om een 'lerende organisatie' te realiseren, of om uw organisatie High Performing te maken. 

Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar 15 afgeronde Lean (Six Sigma) projecten of verbeterprogramma’s waar -door LSSP praktijk-gecertificeerde- (M)BB consultants voor ingezet zijn. Hieruit bleek dat u gemiddeld kunt rekenen op een terugverdienfactor van 10. Hieronder zijn resultaten van 15 diverse projecten in diverse sectoren en dito typen klanten in een staafdiagram weergegeven. 

Er zijn (recent) veel meer afgeronde trajecten, maar ook de laatste trajecten bevestigen het beeld hiervan.  

 

Staafdiagram ROI door Master Black Belt geleide grote projecten of programma's 

ROI LSS BBs and MBBs

 

De terugverdienfactor toegelicht

Twee cases uit bovenstaande onderzoek zijn hieronder toegelicht.

Case 1: een verbeter-programma ging over het in 1,5 jaar terugbrengen van ongeveer 50% van alle structurele kosten op een administratief kantoor. Het was óf dit, óf een uitverkoop, óf een andere 'exit'... Doel was hier om uiteindelijk zwarte cijfers te krijgen.

Deze reorganisatie gebeurde met veranderkundige principes en Lean principes & tools. Dit ging gepaard met de actieve inzet van veel medewerkers. De ROI-factor was 22 in 1 jaar tijd, zie de 3e 'staaf' in bovenstaande afbeelding. Het viel op dat de Ondernemingsraad (OR) hierop akkoord gaf en dat er geen arbeidsrechtelijke strijd ontstond tussen medewerker(s) en bestuur.

De Algemeen Directeur vatte het resultaat als volgt samen:

"Fom Zero to Hero!"  

Case 2: een grote dienstverlener uit de energiebranche realiseerde meer dan 2,5 miljoen EUR (op jaarbasis) op, door diverse DMAIC verbeterprojecten uit te voeren. Dit alles in twee jaar tijd. De externe consultants inhuren kostte meer dan tweehonderdvijftigduizend EUR in die twee jaar. Een ROI-factor van bijna 10, in 2 jaar tijd behaald, is het resultaat. Zie de 8e 'staaf' in bovenstaande grafiek.

Gaat het enkel om geld? Of ... toch om kwaliteit?

Klanten willen vaak niet enkel financiële resultaten; streven soms juist vooral naar een hogere klanttevredenheid, competentie-ontwikkeling of verduurzaming. Of juist een mix hiervan.   

Anders verwoord: de combinatie van een hoge customer engagement, het behouden van gewaardeerde medewerkers en een duurza(a)m(er) en financieel gezond bedrijf, wordt vaak als ideaal gezien. Is niet makkelijk, laat staan in een pandemie (voor meerdere sectoren). I know. Eigenlijk hebben we het hier over High Performing Organisations. En een Master Black Belt weet hoe hij / zij dit kan bereiken.

Meta model 

Ten minste, zij die praktijk-gecertificeerd zijn bij LSSP. En dat gaat eerlijk gezegd verder dan dat je bij de ASQ (LSS MBB) of LCS (level 3) tegenkomt, wereldwijd gewaardeerde instanties waar wij onze MBB opleiding aan gelieerd hebben.   

Tot slot: los van welke definitie gehanteerd wordt inzake ROI, dit onderzoek geeft aan dat werken met externe Master Black Belts erg lonend kan zijn. Sterker, misschien zijn we te bescheiden in onze LSSP voorstellen, maar dat terzijde.

Afsluitend lijkt me een quote van Crosby hier nog steeds van toepassing:

“Quality is free. It’s not a gift, but it is free.” 

Meer weten? Wij staan je graag persoonlijk te woord.  

                                                Meer over LSSP consultancy

 

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

, , , ,

Spreek met een expert

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Trainer/Adviseur

"Waarom Lean Six Sigma? Vanwege het unieke karakter van de aanpak ontstaat er een echte win-win voor klanten en organisatie."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure