Een Effectief Businessplan op 1 A4-tje met de OGSM

op

Veel organisaties hebben moeite om een concrete strategie op te stellen en deze door te vertalen naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Strategische documenten (als ze er al zijn) zijn vaak vaag geformuleerd en geven de medewerkers meestal maar weinig richting en inspiratie. Het kan anders. 

Het OGSM-model, wat staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures, vormt een gestructureerd businessplan op slechts één A4. Dit model biedt niet alleen samenhang tussen doelstellingen en uitvoeringsstrategieën, maar is ook flexibel inzetbaar voor diverse plannen zoals afdelingsplannen, jaarplannen, projectplannen, en meer. Het dwingt organisaties om concrete keuzes te maken. Gebaseerd op het principe dat we liever werken aan enkele doelen en die dan ook bereiken, dan de frustratie hebben dat geen van de 25 gestelde doelen is gerealiseerd. Het hebben van ´kiespijn´ is dan ook veelvoorkomend bij het opstellen van een OGSM. 

Een OGSM geeft overzichtelijk en met één oogopslag duidelijkheid over de richting van het bedrijf. Door de beperkte omvang is een OGSM ook gemakkelijk te delen met de rest van de organisatie. 

Hoe werkt een OGSM? 

OGSM begint met de formulering van een Objective, die het kwalitatieve doel of de ambitie van een organisatie vertegenwoordigt. Wat wil de organisatie bereiken over 1 tot 2 jaar? Gedurende deze tijd blijft de Objective ongewijzigd. De Objective moet ambitieus zijn maar wel haalbaar, begrijpelijk zijn voor alle betrokkenen en het gehele (management) team moet het ook achter de Objective staan.  

Goals 

De Objective wordt vervolgens vertaald naar kwantitatieve doelen, de Goals. Deze geven een indicatie of de Objective is behaald aan het einde van de gestelde tijdsperiode. Goals zijn de kwantitatieve vertaling van de belangrijkste elementen van de Objective en moeten SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdsgebonden. De goals worden ook wel de kwantificering van de Objective benoemd en minstens 1 goal hiervan is financieel. 

Strategies 

Strategies beschrijft hoe je de Objective gaat bereiken en mogen niet verward worden met generieke strategieën. Het gaat hier juist om de inzet van middelen, zoals tijd en geld, die helpen met het behalen van zowel de Objective als de Goals van een OGSM. Het advies is om maximaal vijf Strategies te formuleren. 

Measures 

Measures bestaan uit een dashboard en acties. Het dashboard meet of alle Strategies op koers liggen en daarmee bijdragen aan het behalen van de Objective. Acties vertalen de aanpak naar concrete stappen, met duidelijke verantwoordelijken en deadlines. 

OGSM

Voorbeelden van een OGSM 

Stel je voor dat je je voorneemt om in het nieuwe jaar meer gezond te leven, zodat je je energieker voelt. Je Objective zou dan als volgt kunnen luiden: ‘Een gevoel van energie en welzijn, door een actieve levensstijl en een gezond gewicht’.  

de Goals hierbij, kunnen de volgende zijn zijn: 

  • Een lichaamsgewicht van 80 kilo 
  • 5 kilometer hardlopen in 25 minuten 
  • 40% spiermassa 

Strategies geven aan hoe de Objective bereikt gaat worden. Bijvoorbeeld: ‘Een gezond gewicht, door wekelijkse training in de sportschool’.  

Measures geven aan in welke mate de Strategy wordt uitgevoerd. In dit voorbeeld zou ‘3 keer per week naar de sportschool gaan’ een Measure kunnen zijn. Concrete acties zijn dan bijvoorbeeld: ‘een sportschool abonnement afsluiten’ ‘een afspraak maken met een diëtiste’.  

Een ander voorbeeld hieronder van Jeep, die graag de meest succesvolle auto in het 4-wheel premium segment wilden worden door het ´jeep-gevoel´ terug te brengen. 

OGSM

Alternatieven voor een OGSM 

Naast OGSM zijn er nog talloze manieren voor het vaststellen van strategische doelen. Een voorbeeld hiervan is een Balanced Scorecard. Daarin wordt gekeken naar de volgende aspecten: financieel, klanten, interne processen en leren/groei. 

Hosri Kanri is ook een alternatief voor de OGSM. Hoshin Kanri betekent ‘het managen van de richting (het kompas) van de organisatie’. Het zorgt ervoor dat verbeterdoelstellingen en projecten binnen de organisatie op verschillende niveaus zijn afgestemd op de strategische doelen van de organisatie. 

Welke policy deployment hoort bij mijn organisatie?

Hoshin Kanri is geschikt voor lange termijn strategische planning met sterke afstemming en continue verbetering. Ideaal voor organisaties die een cultuur van samenwerking en PDCA-cycli hebben.

Balanced Scorecard biedt een brede, gebalanceerde kijk op prestatiemanagement, ideaal voor organisaties die zowel financiële als niet-financiële maatstaven willen gebruiken om hun strategie te vertalen naar actie.

OGSM is een eenvoudig, gestructureerd raamwerk dat helpt bij het definiëren en meten van strategische doelen, geschikt voor organisaties die duidelijke, kortetermijndoelen en meetinstrumenten nodig hebben.

Tijdens onze Black Belt trainingen komt policy deployment aan bod. Bovendien begeleiden we organisaties regelmatig met het opstellen van bijvoorbeeld een OGSM of Hoshin Kanri. 

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

,

Sparren over jouw probleem?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Trainer/Adviseur

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

"Hoe je een strategie wél levend krijgt"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure