PDCA-cyclus – Kwaliteitscirkel van Deming

op

De PDCA-cyclus, ook bekend als de Deming-cyclus of de Kwaliteitscirkel, is een systematische benadering om processen te plannen, uit te voeren, te controleren en te verbeteren. Het is een methode die organisaties helpt met het continu verbeteren van processen.

Het acroniem PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act. Het betreffen 4 fases die doorlopen worden om verbeteringen door te voeren. Deze benadering is breed toepasbaar binnen alle sectoren. 

PDCA-cyclus uitgelegd

Plan (Plannen): In deze fase wordt de doelstelling voor verbetering vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van het in kaart brengen van de huidige werkzaamheden en/of processen, het doen van een 0-meting, of een afwijking in de KPI's. Er wordt een oplossing bepaald en een planning gemaakt over hoe dit doel bereikt kan worden. 

Do (uitvoeren): Nadat het concrete plan is opgesteld, wordt nu het plan daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Het is belangrijk dat de uitvoering overeenkomt met de plannen die zijn gemaakt in de vorige fase.

Check (controleren): In deze fase check je de resultaten van de uitgevoerde verandering. Deze resultaten worden vergeleken met de eerder vastgestelde doelstellingen en eventueel ten opzichte van de 0-meting.  

Act (aanpassen): Als de resultaten in de Check fase niet op het gewenste niveau zijn, kunnen er aanpassingen worden gemaakt. Dit kan variëren van kleine correcties tot grootschalige verbeteringen. 

PDCA cirkel van Deming

Door deze vier fases te doorlopen, creëert PDCA een cultuur van continu verbeteren. Door hetzelfde cyclische patroon te doorlopen wordt er telkens stilgestaan bij er beter kan. De cyclus is dus niet een eenmalige inspanning maar een voortdurende tool om jouw processen en werkzaamheden beter te laten verlopen. 

 

Oefenen met PDCA?

Het oefenen met de PDCA-cyclus komt terug in al onze andere Lean (Six Sigma) trainingen: van Yellow t/m Black Belt. Om de basisprincipes van lean te begrijpen, bevelen wij aan om te beginnen met een Awareness training zoals de Yellow Belt en de Orange Belt. 

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Sparren over jouw probleem?

Rogier - ZW- AREY20240301-0152-BW-1

Rogier Schopman

Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Rogier - ZW- AREY20240301-0152-BW-1

Rogier Schopman

Black Belt

Trainer/Adviseur

"Misschien wel de meest bekende manier om verbetering te structureren"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure