Belbin's teamrollen

De negen (vroeger acht) teamrollen van Meredith Belbin (1988) identificeren de sterktes en zwaktes binnen het gedrag van mensen op de werkvloer, specifiek in teamverband.

Doel van Belbin's teamrollen

  • Het verhogen van je zelfbewustzijn en begrip van ieders voorkeursrollen in een team
  • Selecteren en ontwikkelen van productieve, complementaire teams

Toelichting 

Een team is pas succesvol als het evenwichtig is samengesteld. Onderzoek wijst uit dat complementaire kwaliteiten in een team een grotere garantie op succes bieden dan bijvoorbeeld intellect. Als de deelnemers ieders voorkeurstijl en bijbehorend gedrag herkennen en respecteren, wordt het team daar sterker van. Recenter is ook een 9e rol.

Belbin's teamrollen

Synoniem en/of alternatief 

Alternatief is het Team Management System van Margerison–McCann.

Duur Belbin's teamrollen test

Het doornemen van je eigen voorkeursrol(len) in een test kan je binnen een half uur doen.

Ontdek onze trainingen