• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez

 • 1. Banner Jeffrey Brinkma
  “Zowel het potentiële resultaat als de reis er naartoe maakt Lean Six Sigma krachtig én inspirerend”

  Jeffrey Brinkman


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
• Nieuwe producten, diensten en/of processen gestructureerd ontwikkelen
• Datagestuurd verifiëren

In het kort
De afkorting DMADV staat voor vijf fasen van het ontwikkelproces: Definiëren, Meetbaar maken van klanteisen, Analyseren van concepten, het Detailleren van ontwerp en Verifiëren. Een zogeheten waterfall-aanpak om nieuwe producten, diensten en processen te maken.

Toelichting
In tegenstelling tot het DMAIC-model richt DFSS (Design for Six Sigma) met DMADV zich niet op de verbetering van bestaande processen, maar op het ontwikkelen en realiseren van nog niet bestaande oplossingen. Binnen DMADV kom je veel klassieke Lean Six Sigma-tools tegen, zoals de FMEA, statistische analyses en de (toekomstige) VSM. Dit is niet alleen succesvol bij de maakindustrie ingezet, maar ook bij het invoeren of redesignen van een ICT-systeem.

Meer te weten komen over DFSS en DMADV? Klik dan hier en schrijf je in voor de Design Green Belt training.

Aanpak
• Definiëren: stel projectdoelstellingen vast en een team samen, die recht doen aan (nieuwe) klanteisen en de bedrijfsstrategie
• Meten: stel de CTQs (Critical To Quality-karakteristieken), producteigenschappen, de mogelijkheden van het productieproces en de risico’s meetbaar vast
• Analyseren: ontwikkel en ontwerp een aantal alternatieven en selecteer het beste
• Detailontwerp (Design): werk het gekozen ontwerp in detail uit (prototyping), breng verbeteringen aan en plan om het te testen. In deze fase zijn simulaties soms nodig
• Verifiëren: test het ontwerp uit en meet of het aan de eigenschappen voldoet. Zet een pilot op, richt het productieproces (idealiter) in en draag over aan de proceseigenaar.

Geïnteresseerd in DFSS en DMADV? Klik dan hier en schrijf je nu in voor een van onze trainingen!

Synoniem en/of alternatief

Algemeen gaat het om New Product Development (NPD) en om een Waterfall Process. Specifiek komen vele acroniemen voor zoals (D)IDOV (Define, Identify, Design, Optimize, Verify), zeker in de maakindustrie. Er komen ook hybride aanpakken voor, zoals Scrum Sprints of een BML (Build, Measure, Learn) in elke fase.

Duur
De duur van een DMADV is gauw een (half) jaar, tot zelfs meerdere jaren.

Design Green Belt