FIFO | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Zowel overproductie als onderproductie vermijden
• Tussenvoorraden en de doorlooptijd van het proces verminderen
• De flexibiliteit en de snelheid van het proces verhogen

In het kort
Bij een pull-productiesysteem neemt elke processtap van de vorige stap precies wat het nodig heeft, op precies het juiste moment en in precies de juiste hoeveelheid. Je kunt zowel fysieke als administratieve productieprocessen als pull-systeem inrichten.

Toelichting
De ‘traditionele’ manier om naar een productieproces te kijken is, te beginnen bij het begin (de materialen). Bij een pull-productiesysteem begin je aan de achterkant: bij de uitlevering aan de klant. Als iets wordt uitgeleverd, is dat het sein om het opnieuw aan te maken. Doordat elke processtap precies genoeg produceert voor de volgende, zijn tussenvoorraden verleden tijd of kunnen ze verkleind worden tot strategische buffervoorraden. De koppeling met Just In Time dringt zich op: de klant bepaalt de snelheid van het proces.

Aanpak
• Voer een strikt First In, First Out-systeem (FIFO-systeem) in
• Zorg voor signalen (kanbans) tussen de verschillende processtappen: zo herken je wanneer je een nieuw onderdeel of batch moet produceren. Dat maakt de productietijd voorspelbaar en vermindert tussenvoorraden
• Verminder tussenvoorraden tot gewenst niveau. Dat kun je op twee manieren doen: vanuit de productietijd (de klantvraag) of met cijfers van een proces-benchmark
Bij processen met veel variatie in aanvragen, is het van groot belang om werkvoorraden (RFP’s, e-mails et cetera) te minimaliseren voor lage(re) doorlooptijden.

Meer te weten komen over FIFO? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Synoniem en/of alternatief
Het Generic Pull System wordt ook wel Flow Pull System genoemd.

Duur
Sterk afhankelijk van het type proces.

 

Replenishment pullsystem

 Doel
• Zowel overproductie als onderproductie vermijden
• Produceren op het moment dat er een bepaalde hoeveelheid orders is, of inkooporders pas plaatsen op het moment dat de materialenvoorraad onder een vooraf bepaald niveau daalt
• De flexibiliteit en de snelheid van het proces vergroten

In het kort
Het principe van het Replenishment Pull System is het aanhouden van een strategische voorraad. Daalt die voorraad onder een vooraf bepaald niveau, dan is dat het sein om de productie van een nieuwe batch te starten. Voorwaarde is dat de productie van zo’n batch langer duurt dan de levertijd aan de klant, anders kun je beter op order produceren.

Toelichting
Je stemt met dit Pull-systeem de voorraden optimaal af op de vraag van de klant en op de levertijden van je leveranciers. Zo verminder je de hoeveelheid ‘dood’ kapitaal van je bedrijf.

Aanpak
• Bereken de benodigde strategische voorraden aan gereed product en te verwerken materialen. Voor inkoop-pull is de tijd tussen de order en het inboeken van de voorraad een belangrijke factor, voor productie-pull de tijd tussen de orderontvangst en het moment van uitlevering
• Bepaal wanneer een nieuwe order of een nieuwe batch nodig is, en zorg voor een duidelijk signaleringssysteem (kanban). Dit kan een lege plek zijn, maar ook digitaal

Synoniem en/of alternatief
Het Two Bin Replenishment Pull System is het Replenishment Pull System in vereenvoudigde vorm. Hierbij gebruik je twee bakken (eenheden), die groot genoeg zijn voor de (berekende) strategische voorraad. Is de eerste bak leeg (kanban), dan zorg je dat de tweede vol is.

Duur
De duur is sterk afhankelijk van de keten, het type contract en de betrokken partners of leveranciers. Het kan soms de contractduur van een jaar afwachten zijn, of na een gesprek verwerkt zijn.

Praktijkcertificering Green Belt

Ontdek onze trainingen