SMED (Singe Minute Exchange of Die)

op

SMED staat voor Singe Minute Exchange of Die en dit is het systematisch onderzoeken welke activiteiten uit het totale omstelproces verwijderd, verschoven of sneller gemaakt kunnen worden om de omsteltijden te reduceren.

Single-Minute” staat voor 0-9 minuten en “Die” is het Engelse woord voor “mal”.

Doelen van SMED

  • Systematisch reduceren van omsteltijden in processen om stilstand te reduceren
  • Daarmee vergroten van de beschikbaarheid en daarmee capaciteit  van het proces

Toelichting

Door de totale omsteltijd te verkorten wordt stilstand van machines en mensen gereduceerd. Vooral nuttig op bottleneck in processen die hierdoor meer capaciteit krijgen. Zie ook Theory of Constraints, JIT en OEE. Doordat omsteltijden ten opzichte van bewerkingstijden relatief korter worden is het sneller gunstig om kleinere batches in te plannen. Hierdoor worden voorraden kleiner., waardoor de flexibiliteit wordt vergroot.

Om vergissingen te voorkomen: onder omsteltijd verstaan we de tijd die verstrijkt tussen het laatste goede product van een partij en het eerste goede product van de volgende partij.

SMED aanpak

De methode bestaat uit een iteratief proces van 7 stappen in een Kaizen setting dat herhaald wordt totdat de doelstelling, bijvoorbeeld bottleneck is opgelost, is bereikt.

  • Observeer huidige omstelproces
  • Scheid externe omstelactiviteiten  Externe activiteiten kunnen parallel aan het productie proces worden uitgevoerd. Interne activiteiten alleen als het proces stil staat
  • Converteer interne activiteiten naar externe activiteiten en voer deze parallel uit
  • Versnel de overgebleven interne activiteiten
  • Stroomlijn de externe activiteiten
  • Documenteer de nieuwe werkwijze en geef aan wat de volgende stap zou kunnen zijn
  • Herhaal de aanpak. Verbeteringen van 20-50 % kan men elke keer verwachten

Synoniem en/ of alternatief van SMED

SMED heet hier omsteltijdreductie en ook (Engels) setup time reduction. Alternatief is OTED: One-Touch Exchange of Die. Idem als SMED, echter met doelstelling om binnen 100 seconden of “One-Touch” in een beweging om te stellen.

Duur van SMED

SMED wordt typisch met een Kaizen aanpak uitgevoerd en kan een dag tot een week duren voor elke iteratie. Bij complexe processen kunnen meerdere iteraties nodig zijn.

Voorbeeld van SMED

Hieronder is een uitwerking weergegeven van twee verschillende methoden: het gangbaar omzetten van banden bij een dienstverlener (bij de consument meestal) en bij de Formule 1.

Voorbeeld SMED

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over SMED?

Portretfoto Moniek cirkelvorm

Moniek Razenberg

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Moniek cirkelvorm

Moniek Razenberg

Black Belt

"Gebruik een voorbeeld zoals de F1 pitstop om de kracht van SMED te illustreren"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure