De Kappa-methode

op

De Kappa is een precisie-maat voor een meetsysteemanalyse met discrete data. De Kappa toetst bijvoorbeeld of het registreren van gegevens goed (genoeg) gebeurt.

Doel van de Kappa-methode

Het doel van de Kappa-methode is een meetsysteem beoordelen op de mate van overeenstemming.

Toelichting

De Kappa-methode helpt om de databetrouwbaarheid van een meetsysteem vast te stellen. De Kappa is de maat voor de mate van overeenkomst (-stemming) die de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid aangeeft. De Kappa bepaalt niet alleen de kans op een correcte overeenkomst, maar corrigeert ook voor de ‘gokkans’. Vandaar dat de Kappa als een robuuste maat gezien wordt. De Kappa is ontwikkeld door o.a. Cohen (1960) en Fleiss (1971). De Kappa wordt ook gewogen berekent (lettend op categorieën en frequenties).

In formulevorm is Cohen’s KappaKappa-methode in formulevorm

  • waarbij P_verwacht de gokkans is (ofwel de verwachte kans op overeenstemming) en
  • waarbij P_observatie de kans is dat het ‘klopt’ (geobserveerde kans op overeenstemming).

Een Kappa k zit tussen [-1; 1]. Een k > 0,7 is voor een meetsysteem vaak voldoende.

Kappa-methode aanpak

  • Zie hiervoor de aanpak voor de Gage R&R, of bijgevoegd voorbeeld
  • Bereken aanvullend de Kappa "k" vervolgens met (meestal) statistische software

Synoniem en alternatief van de Kappa-methode

De Kappa-methode heet ook wel een discrete Gage R&R of een Attribute Agreement Analysis. Alternatieve termen (Eng.) komen voor: repeatability wordt intra of within agreement, en reproducibility wordt wel inter- of between agreement genoemd. Er zijn ook precisie-methoden voor meetsystemen met continue data.

Duur van de Kappa-methode

Met computers kun je deze maat in een (fractie van een) seconde berekenen.

Voorbeeld van de Kappa-methode

Hieronder vind je een voorbeeld van een meetsysteemanalyse, dat in een A3 template is weergegeven. Door wijzigingen in het facturatieproces voldeed de huidige opzet van registreren niet meer. Projectnaam was “Facturatie First Time Right” (FFTR). De Kappa waarden zijn gebruikt om te kijken in hoeverre de consequentheid in registraties (Engels: agreement) afdoende is. Anders gezegd, de Kappa corrigeert voor de ‘gokkans’.

In eerste instantie bleek dat er niet precies genoeg (inconsequent) geregistreerd werd. Na onder andere een interne training met goede definities, bleek het registreren in tweede instantie wel goed genoeg gaan.  

Voorbeeld Kappa-methode

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over de kappa-methode?

Portretfoto Willem cirkelvorm

Willem Heijboer

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Willem cirkelvorm

Willem Heijboer

Master Black Belt

"Met de Kappa-methode kun je ook de kennis en kunde van medewerkers toetsen."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure