Oorzaak en Gevolg Matrix

De Oorzaak & Gevolgmatrix is een matrix (tabel), en laat de relatie zien tussen mogelijke oorzaken en hun waarschijnlijke invloed op procesprestaties. Die mogelijke invloeden zijn in getallen uitgedrukt.

Doel van de oorzaak en gevolgmatrix 

  • De relatie leggen tussen mogelijke oorzaken en output metingen
  • De invloed van mogelijke oorzaken onderzoeken en meten

Toelichting

Van de oorzaken die je hebt geïdentificeerd ga je onderzoeken hoe groot het verstorend effect ervan echt is, om daarna prioriteiten te kunnen aanbrengen in vervolgstappen van je verbeter-aanpak.

Oorzaak en gevolg matrix aanpak

  • Bedenk een aantal mogelijke proces-outputs of KPI’s, al dan niet geprioriteerd
  • Bedenk een aantal mogelijke oorzaken, en plaats deze in een matrix-template
  • Vul de matrix in: hoe groot is de waarschijnlijke invloed van X (oorzaak) op Y (KPI of gevolg)? (groot=9, middelgroot =3, klein=1 of geen=0, of andersoortige getalsmatige ordening)
  • Tel de ingevulde getallen per oorzaak (X) op, en deel de belangrijkste met experts
  • Besluit hoe je de relaties gaat bevestigen/ meten, en voer dit uit
  • Vraag je af of je het projectdoel kunt bereiken door deze oorzaken weg te nemen. Zoek anders naar mogelijke oorzaken die je nog niet hebt onderzocht.

Synoniem en/ of alternatief van de oorzaak en gevolg matrix

In het Engels: Cause & Efffect Matrix. Het wordt ook wel gezien als versimpelde vorm van de (eerste) QFD Matrix (behandelen we niet in dit boek). Ook een zogenaamde IPO-matrix kan ingezet worden. Indien je één pijnpunt (Y) wilt analyseren, voldoet ook een visgraat.

Duur van de oorzaak en gevolg matrix

Een dergelijke sessie (bijvoorbeeld als workshop) duurt een uur tot enkele uren. Dat is exclusief de doorlooptijd van het data verzamelen zelf.

Voorbeeld van een oorzaak en gevolg matrix

Een voorbeeld van een sjabloon is hier bijgevoegd. Er zijn er legio te vinden op het internet.

Voorbeeld oorzaak en gevolg matrix

Ontdek onze trainingen