Analyse: Wat zijn de grondoorzaken

De Analysefase (A) van een DMAIC verbeterproject maakt duidelijk wat de werkelijke oorzaken achter het gesignaleerde probleem is, en hoe groot hun invloed is op het proces.

Doel van de analysefase

  • De gevonden nulmeting analyseren, om achterliggende oorzaken van de gesignaleerde problemen nauwkeurig te bepalen
  • De precieze invloed van deze oorzaken op het proces bepalen
  • Weten welke oorzaken je in de volgende fase (Improve) wilt verbeteren

Toelichting

De analysefase is de derde projectfase van de DMAIC projectmethodologie. In deze fase analyseer je de gegevens uit de Measure fase om achter de werkelijke oorzaken te komen, zodat je weet welke oplossing het probleem echt elimineert.

De vele methoden of tools om in te zetten om grondoorzaken vast te stellen, delen we op in de zogenaamde ‘datadeur’ (statistische tools) en de ‘procesdeur’ (workshop tools). 

Analysefase aanpak

  • Identificeer mogelijke oorzaken
  • Analyseer de oorzaken en stel vast (soms in een wiskundige formule) waar en hoe ze ingrijpen in het proces
  • Prioriteer de oorzaken die je in het vervolg aan wilt pakken

Synoniem en/ of alternatief van de analysefase

De Analysefase heet ook Analyse Phase (Engels). Buiten DMAIC heet de Analysefase ook wel Root Cause Analysis (RCA).

Binnen Six Sigma praten we altijd over de wiskundige formule: Y als functie van X(‘n). Anders verwoord: Het gevolg (Y) heeft vaak meerdere oorzaken (X’n), welke in een formule exact beschreven kunnen worden. In formulevorm: Y = F(X). Komt terug in de ‘datadeur’.

Duur van de analysefase

De Analysefase kan een uurtje tot maanden duren, afhankelijk van de (technische) complexiteit van de situatie.

Tools om de grondoorzaken te achterhalen

Ontdek onze trainingen