Cap-model: Shaping a vision

op

Een goede visie raakt het hart, klopt ook rationeel, schetst zeer duidelijk en concreet hoe de toekomstige situatie er uit zal gaan zien, en is door iedereen te begrijpen.

Iedere stakeholder begrijpt het verwachte eindresultaat en staat hier ook helemaal achter. Ook het gedrag dat we in de vernieuwde situatie verwachten is helder gedefinieerd en wordt in de gehele breedte van de organisatie gedragen.

Begrippen als visie en missie worden soms per boek anders uitgelegd. Bedenk dat je, om effectief te zijn, de visie trapsgewijs vertaalt of inregelt op onderliggende afdelingen.

Doel van een visie vormgeven

Het doel van een visie vormgeven is het duidelijk en helder maken wat er na de verandering zal zijn gerealiseerd.

Visie vormgeven aanpak

  • Verzamel zoveel mogelijk individuele input, cluster die en breng samen in een gezamenlijke visie. Zo bereik je dat de visie met doel(en) breed gedragen wordt, en er overeenstemming bestaat over werkwijze om doel(en) te realiseren

  • Vraag reacties op de visie bij medewerkers, klanten en leveranciers. Pas zo nodig aan

  • Bepaal de te nemen acties, welke competenties dit vereist en wat voor gedrag ‘past’

  • Borg dat de visie aansluit bij (gewenste) kernwaarden en gedragingen van de organisatie. Gebruik bijvoorbeeld de Bull’s Eye Chart Excercise om te toetsen dat de visie aansluit bij deze waarden en gedragingen van de organisatie

  • Hanteer een cascadering van de visie op elk niveau in de organisatie, zoals met de Hoshin Kanri of een OGSM. Dit heet ook wel Strategy Deployment. Het doel is dat iedereen in de organisatie acties kan koppelen of toetsen aan de visie (nastreven)

  • Borg de visie door deze volledig terug te laten komen in de dagelijkse acties en het dagelijks gedrag van iedere werknemer

Synoniem en/ of alternatief van een visie vormgeven

Denk ook aan tools als More of/ Less of , Elevator Speeches en klantenfeedback om te toetsen of de visie ‘goed voelt’ of aanslaat.

Shaping a vision voorbeeld

Bij een verzekeraar wilde men een visie vormen van de ideal state van het proces Facturatie en Aanmaningen. Om tot een gedeelde visie te komen, leidden we de groep door de volgende stappen:

CAP-model shaping a vision voorbeeld

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over het CAP-model?

Frank-Ottink

Frank Ottink

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Frank-Ottink

Frank Ottink

Master Black Belt

"Ideaal om te zien of iedereen op een lijn zit."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure