• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez

 • 1. Banner Jeffrey Brinkma
  “Zowel het potentiële resultaat als de reis er naartoe maakt Lean Six Sigma krachtig én inspirerend”

  Jeffrey Brinkman


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Verandering en commitment

Iedere Green Belt zal weten, in een ideaal Lean Six Sigma verandertraject geven alle bij de verandering betrokken medewerkers een sterke ‘commitment’ af om in deze verandering te willen investeren. In woorden en in daden.

Idealiter hebben alle bij de verandering betrokken medewerkers de oprechte wens dat de verandering slaagt. En dat zij er een succes van willen maken. Daarvoor mogen ze eisen dat ze concrete aandacht van het management krijgen. En elkaar aanspreken op gewenst gedrag.

Meer te weten komen over de Stakeholder analyse? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Helaas zijn er niet altijd direct genoeg goede medewerkers akkoord dat zij hun eigen acties en gedrag veranderen om zo de verandering te ondersteunen. Het is van cruciaal belang om alle belanghebbenden goed te begrijpen, en te betrekken om de verandering te doen realiseren.

Aanpak

- Identificeer alle stakeholders, hun huidige betrokkenheid bij de verandering en de mate waarin zij zich op dit moment aan de verandering hebben gecommitteerd

- Identificeer en begrijp de cultuur, de bronnen, de achtergronden en de grondoorzaken van mogelijke weerstand en label dezen

- Voer een Stakeholder Analysis for Change uit

- Bepaal een strategie om met de gedefinieerde weerstand om te gaan 

Lean Cursus

Maak hierna een actielijst waarin je helder definieert wie zich op welke stakeholder focust, en hoe vaak en per wanneer je hier resultaat van verwacht. Voer de stakeholderanalyse gedurende het verandertraject vaker uit en presenteer die in sommige situaties ook zeker aan een stuurgroep.

RED BELT

LSSP heeft onderzocht hoe je nu echt een effectief verandert. Als gevolg daarvan is de ‘LEAN CHANGE’ training ontwikkeld. Deelnemers worden opgeleid tot ‘Lean Change Agent’ of zelfs tot ‘Red Belt’. Zij zullen na afloop de bovenstaande uitdagingen aan durven gaan.

 Lean Change - Red Belt