Stakeholderanalyse en Communicatieplan

op

Door een stakeholderanalyse weet je welke invloed jouw verbeterproject heeft op het werk van anderen. Eventuele bezwaren en weerstanden wegnemen en iedereen door een goede communicatie rond het project op één lijn krijgen.

Doelen van een stakeholderanalyse en communicatieplan

  • De belanghebbenden rond het verbeterproject en hun attitude in kaart brengen
  • Een plan opstellen om aan hun informatiebehoefte te voldoen
  • Draagvlak creëren voor het welslagen van het verbeterproject

Toelichting 

Elke verandering roept ook weerstand op, al zijn je bedoelingen nog zo goed. Je succes hangt dus ook af van hoe je met die weerstand omgaat. Transparantie is hier het sleutelwoord. Weet met welke informatie je anderen achter jouw doelstellingen krijgt en zorg dat ze die informatie tijdig en goed gedoseerd krijgen.

Stakeholderanalyse en communicatieplan aanpak

  • Breng in kaart wie belang heeft bij of te maken krijgt met jouw project. Doe dit idealiter samen met sponsor of budgethouder
  • Analyseer de attitude van elke individuele stakeholder. Wie is positief? Wie negatief? Wat voor soort bezwaren hebben ze? (technisch: ‘Dat is niet uitvoerbaar’, politiek: ‘Dat valt buiten mijn bevoegdheid’ of cultureel ‘daar houd ik niet van’)
  • Inventariseer welk gedrag je van elke stakeholder verwacht en zijn huidige gedrag. Wie beïnvloedt wie?
  • Inventariseer wie nog meer is geïnteresseerd in de uitkomsten van je project
  • Maak een communicatieplan. Stel communicatiedoelen voor de verschillende stakeholders, bepaal de inhoud van je communicatie, de frequentie en de media die je gaat gebruiken
  • Ontwikkel een elevator pitch: Wie? Wat? Waarom? En eventueel: Hoe?

Synoniem en alternatief

In het Engels: Stakeholder Analysis en Communication Plan. Er bestaan diverse (alternatieve) templates.

Duur van een stakeholderanalyse en communicatieplan

Het opstellen en onderhouden (updaten) vergt enkele uren werk.

Stakeholder analyse voorbeeld template 

Attitude afdelingsmanagers rond een innovatieproject zijn hieronder in kaart gebracht

Voorbeeld template stakeholder analyse 

Communicatieplan voorbeeld template 

Template voorbeeld met onderdelen om bij stil te staan in de communicatie.

Voorbeeld template communicatieplan 

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over stakeholderanalyses?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

"Je succes hangt af van hoe je met weerstand omgaat van belanghebbenden."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure