Blog artikelen en onderwerp

Omgaan met weerstand: Zo krijg je ze wél mee!

Weerstand is een onvermijdelijk aspect bij elk verandertraject. Uit diverse..

Systeemdenken binnen organisaties - Oog voor het groter geheel

Systeemdenken is de holistische kijk op (complexe) situaties, dit betekent dat..

Change Management: Hoe verandermanagement het succes kan bepalen.

Change management is cruciaal om organisatorische veranderingen succesvol te..

Een best practice implementeren bij de overheid met Lean | Sergio Fernandez

Consultant Sergio Fernandez vertelt over Lean Operationeel Management binnen de..

De dagstart is geen “plug & play”

Men neme een groep mensen, een ruimte met een groot bord, een korte toelichting..