Change Management: Hoe verandermanagement het succes kan bepalen.

op

Change management is cruciaal om organisatorische veranderingen succesvol te implementeren. In een wereld waar verandering een constante is, zou je verwachten dat elk bedrijf inmiddels weet hoe je een verandering succesvol binnen de eigen organisatie kunt begeleiden. Vaak is dit niet het geval en lopen verbeterprojecten stuk op de rode/zachte kant van het project, verandermanagement is en blijft mensenwerk. Kennis en kunde ten aanzien van Change Management helpt organisaties met dit probleem. 

Wat is Change Management en waarom is het belangrijk voor organisaties?  

Change management is het beheersen of managen van veranderingen in een organisatie. Het doel is om de medewerkers en het bedrijf als geheel soepel, succesvol en blijvend door de veranderingen te helpen, het liefst met zo min mogelijk weerstand en onderbrekingen.  

Uitdagingen in verandermanagement

Het implementeren van verandering is zelden een probleemloos proces. Organisaties worden geconfronteerd met de volgende obstakels: 
 
1. Weerstand van Medewerkers 
Veruit een van de meest voorkomende uitdagingen in verandermanagement is de weerstand van medewerkers. Mensen hebben vaak het gevoel dat een verandering een bedreiging is voor hun huidige situatie, vooral als ze niet volledig begrijpen waarom de verandering nodig is of welke voordelen het met zich meebrengt.  
 
Het is belangrijk om deze weerstand aan te pakken door middel van duidelijke communicatie, betrokkenheid van medewerkers bij het besluitvormingsproces, en het aandacht geven aan hun zorgen. 

Verandermanagement: weerstand

2. Onzekerheid over de Toekomst 
Veranderingsprocessen brengen vaak onzekerheid met zich mee. Medewerkers kunnen bezorgd zijn over de impact van de verandering op hun baan, hun rol binnen de organisatie en hun toekomst. Het is dan ook belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn en een open en eerlijke communicatie te handhaven. Waarbij het essentieel is dat het bedrijf vooraf een duidelijke verander visie heeft ten aanzien van de verandering en dat dit vertaald is naar wat het voor de medewerk zelf zal gaan betekenen.  

3. Productiviteit Handhaven tijdens de Transitie 
Een verandering kan ook impact hebben op de normale bedrijfsvoering, wat de productiviteit kan beïnvloeden. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat de dagelijkse activiteiten doorgaan terwijl de verandering plaatsvindt.  

4. Gebrek aan Betrokkenheid van Belanghebbenden 
Het ontbreken van betrokkenheid van belanghebbenden kan de voortgang van een verandering dwarszitten. Het is belangrijk om alle belanghebbenden, zowel intern als extern, actief bij het proces te betrekken. Lean Leiderschap benadrukt het belang van het luisteren naar belanghebbenden en het creëren van een omgeving waarin ze zich gehoord en gewaardeerd voelen. Dit betekent dus dat hier ook actief op alle lagen van organisatie op gestuurd moet worden. 

Verandermanagement

5. Culturele Barrières 
Bij veranderingen binnen een organisatie kunnen culturele barrières ontstaan, vooral in internationale of diverse werkomgevingen. Verschillende afdelingen, teams of geografische locaties kunnen variërende normen en waarden hebben. Het is van essentieel belang om deze culturele diversiteit te begrijpen en respecteren om effectieve veranderingen te implementeren. 

De aanpak van de bovengenoemde voorbeelden vereist niet alleen een strategische benadering, maar ook een begrip voor het menselijke aspect van verandermanagement. Door het juiste gebruik van Lean Change-principes kan je een verandering in een organisatie tot een succes laten verlopen.  

Hoe kan Lean bijdragen aan effectief verandermanagement? 

Lean verschilt van traditionele veranderingsbenaderingen door het accent te leggen op het faciliteren van een cultuur van continue en duurzame verbeteringen door het betrekken van medewerkers op alle niveaus. De principes vanuit  Lean Leiderschap zijn hierbij belangrijk. Lean Leiders zijn niet alleen leiders; ze zijn ook facilitators en coaches. In de kern staat voorop het ondersteunen en stimuleren van de medewerkers om verbetering te omarmen. Zoals Toyota al zei: “Before we build cars we build people”. 

De sleutelrol van de verandermanager in een Lean-georiënteerde organisatie. 

Binnen een Lean-georiënteerde organisatie is de verandermanager verantwoordelijk voor het plannen, implementeren en volgen van niet alleen de veranderingsstrategie maar ook de verbeterstrategie. Zijn of haar taak is dan ook om de vertaalslag te slaan tussen de visie van het management en de dagelijkse realiteit van de medewerkers.  

Het omgaan met uitdagingen en weerstand is een vaak terugkomend onderwerp in verbetermanagement. Daarom is het belangrijk deze bewezen best practises ook toe te gaan passen binnen veranderingen in de breedste zin van het woord. Een voorbeeld hiervan is het CAP-model. 

Onze eigen Red Belt / Lean change training 

Lean Six Sigma Partners heeft een eigen training ontwikkeld dat zich richt op verandermanagement. In onze Red Belt training, dat opgedeeld is uit 4 modules van 2 dagen, leer je alles over hoe je met de rode/zachte kant omgaat tijdens een verbetertraject.

Deze training is praktisch ingericht waar je, naast het leren van de theorie, ook écht aan de slag gaat met simulaties en workshops om elk element van verandermanagement niet alleen te leren maar ook weet toe te passen.

De training bestaat uit de volgende modules: 
1. Change visie en leiderschap 
2. Mobiliseren en commitment 
3. Change coachen 
4. Change monitoring & borging 

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

,

Meer weten over Change Management?

LSSP_Sergio-vierkant-kleiner-1

Sergio Fernandez

Trainer/Adviseur

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

LSSP_Sergio-vierkant-kleiner-1

Sergio Fernandez

Master Black Belt

"Het moeilijke aan verandering is niet zozeer de verandering zelf, maar eerder het proces van acceptatie van die verandering door degenen die erbij betrokken zijn"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure