Taakverantwoordelijkheden toewijzen en inzichtelijk maken (RASCI)

Tom van der Laan on 5-jul-2016 7:30:00

 

Rasci.jpgDe Responsibility Matrix/ RASCI is een methodiek om de taken en verantwoordelijkheden bij werkprocessen en activiteiten op individueel niveau toe te wijzen en visueel te maken. Dit helpt bij het betrokken krijgen van de juiste medewerkers, het helder krijgen van rollen, taken en verantwoordelijkheden en het reduceren van risico’s en misverstanden.


 RASCI is een acroniem voor vijf verschillende rollen: (1) De Responsible is “de doener”, degene die de activiteit uitvoert en dus actief participeert; (2) De Accountable is “de beslisser” met Ja/ Nee authoriteit, degene die ultiem eindverantwoordelijk is. Hier is er idealiter maar een van; (3) De Supporter is “de helper”, degene die de Responsible mogelijk ondersteunt; (4) De Consulted wordt op de hoogte gehouden en is betrokken bij beslissingen of acties, deze heeft specifieke kennis en/ of expertise. (5) De Informed wordt achteraf geïnformeerd, degene die wellicht wordt beïnvloed door de activiteit of beslissing.


Ook nieuwsgierig naar hoe meer structuur te geven aan het toewijzen en nemen van verantwoordelijkheid? Bekijk nu de Lean Change - Red Belt training !