Lean standaarden


Standard Operating Procedure (SOP)

foto_boek.jpg

SOP tip.pngDoel
Uniform begrip en uitvoering (standaardisatie) van verschillende stappen/activiteiten
• Eenzelfde kwaliteitsniveau, onafhankelijk van wie de activiteit uitvoert (minimaliseren variatie in werkwijze)
• Visualisatie van het proces om een activiteit uit te voeren

In het kort
SOP staat voor Standard Operating Procedure. Een SOP is een hulpmiddel voor medewerkers om hun werkzaamheden op de beste manier uit te voeren. Door de SOP te lezen weet men welke stappen er uitgevoerd moeten worden om een activiteit succesvol te realiseren.

Toelichting
SOP is een middel om werk te standaardiseren. Gestandaardiseerd werk is een werkwijze waar overeenstemming over bestaat en die de beste werkwijze en volgorde van stappen in een proces aangeeft. Een SOP wordt zowel voor repeterende werkzaamheden gemaakt als ook voor activiteiten die juist weinig voorkomen. Het draagt bij aan centralisatie van alle kennis betreffende een proces/activiteit. Er ontstaat tevens continue verbetering van het uitvoeringsproces door dagelijks gebruik van de SOP. SOP’s dienen namelijk als gemeenschappelijk platform om tips & tricks te allen tijde met elkaar te delen. Zie hoofdstuk ‘observatie’ waarin uitgelegd wordt dat het toetsen van de uitvoering van de SOP ook belangrijk is.

 SOP aanpak.png

Synoniem en/of alternatief
Werkinstructie (WI), workflow.

Duur
Het duurt soms uren om een proces te begrijpen en een SOP te maken. Denk tevens aan het testen van de SOP en feedback verwerken. Als het een heel simpel proces is, kan de SOP in een uur gemaakt en getest worden.

Voorbeeld
Onderstaand voorbeeld is een SOP-template.

SOP template.png

foto_boek.jpg