Lean-standaarden

Zonder standaard is het lastig verbeteringen duurzaam te behouden. Een misverstand in de westerse wereld (in ieder geval) is dat standaarden door externen opgesteld kunnen worden, zonder of met minimale betrokkenheid van de gebruikers. Dat zou je technisch misschien wel een standaard kunnen noemen (dit noemt men ook wel: “spread sheet management”), maar niet volgens de filosofie van Lean.

Een definitie die wij hanteren, is dat een standaard een gedragen, huidige beste manier van werken is. Een best practice is al lastig te halen als iedereen op een eigen manier werkt. Maar een gedragen beste manier van werken, wordt bij veel mensen als erg lastig beschouwd. Terwijl dat toch niet het geval hoeft te zijn. Immers, een best practice kan erg inspirerend zijn. 

Het opstellen van Lean-standaarden

Het opstellen van een standaard kan in een paar uur gerealiseerd zijn. Echter een standaard standhouden, duurt continu. Men dient tijd te besteden aan acceptatie, testen en het doornemen van de standaard mét de betrokkenen vooraf. Tevens is het noodzakelijk om de standaard periodiek te (blijven) gebruiken op locatie ofwel in het proces ‘verankeren’. Anders is het niet effectief.

Lean-standaard voorbeeld

Aanpakken die geschikt zijn om standaarden te realiseren, zijn onder andere:

  • 5S
  • Control Plan / Procesbeheersingssysteem
  • Eénpuntslessen (One Point Lessons)
  • Visuele werkinstructies of Standard Operating Procedures (SOP’s)
  • Poka Yoke

Zie hoofdstuk Improve voor een toelichting op 5S en Poka-Yoke. De andere onderdelen komen naast dit LOM hoofdstuk ook in het hoofdstuk Control aan bod.

Ontdek onze trainingen