Measure: hoe groot is het probleem?

De Meetfase is de tweede fase van de DMAIC projectmethodologie. Deze fase is onderdeel van het diagnosedeel DMA van DMAIC.

In deze fase verzamel je valide meetgegevens en doe je een feitelijke ‘nulmeting’ van de probleemsituatie. Dat is essentieel om het probleem statistisch te duiden, en om feiten van (foute) aannamen te scheiden. Het helpt ook om diverse belanghebbenden te overtuigen van het probleem. Feiten helpen ook om een definitieve Go te krijgen ten aanzien van je verbeterproject. Ten slotte kun je aan het eind van het project zien wat je er feitelijk mee bent opgeschoten.

Doel van de Measure-fase

  • Deze fase is essentieel om te bepalen of het klantprobleem groot is. Of niet? Als je feiten zichtbaar maakt, kunnen ogen letterlijk ‘open gaan’
  • Het type probleem wordt op statistische wijze duidelijk: is er sprake van een gemiddelde- en/of variatieprobleem. Of niet?

Measure-fase aanpak

De vier stappen in de meetfase zijn:

  • Bepaal en selecteer kritieke ofwel relevante indicatoren (wat meten?)
  • Het verzamelen van de relevante gegevens (hoe meten?)
  • Bepaal de databetrouwbaarheid (valide data?)
  • Geef de ‘nulmeting’ ofwel procesprestatie weer (grafisch & getalsmatig)

Synoniem en/ of alternatief van de Measure-fase

De meetfase heet ook vaak Measure phase (Engels). Binnen de PDCA-cyclus is dit een deel van de eerste stap, genaamd Plan.

Duur van de Measure-fase

Een Meetfase kan 1 uur duren, indien er (1) een uitstekende focus is, (2) relevante en (3) valide data direct verwerkbaar zijn. Maar als metingen nog niet uitgevoerd zijn, of niet betrouwbaar, kan deze fase een maand tot zelfs (in de academische wereld) jaren duren.

DMAIC Measure-fase: hoe groot is het probleem?Hoe groot is het probleem en wat moet er gemeten worden

 

Ontdek onze trainingen