Centrummaten: gemiddelde

Het gemiddelde is gedefinieerd als de som van een aantal waarnemingen (x1, x2, …, xn), gedeeld door het aantal waarnemingen (n).

Doel van het gemiddelde 

Bepalen van de ordegrootte van een indicator

Toelichting

Formeel heet het gemiddelde het rekenkundig gemiddelde. Standaard wordt tevens het steekproefgemiddelde bedoeld (tenzij anders vermeld).

In formulevorm: x ̅=(som (x_1, x〗_2, x_3, , x_n))/n, waarbij x1 de 1e waarneming is.

Aanpak van het gemiddelde

  • Verzamel continue data van de voor jou relevante ‘teller’ ofwel indicator
  • Bereken het gemiddelde met (meestal) software of Apps

Synoniem en/ of alternatief van het gemiddelde

In het Engels: mean of average.
De mediaan en modus zijn bij continue, symmetrisch verdeelde populaties identiek.

Duur van het berekenen van het gemiddelde 

Met de computer bereken je deze maat in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld van het berekenen van het gemiddelde

Acht mensen uit een groot bedrijf hebben de volgende gemeten lengtes L [in cm]:
181, 183, 169, 193, 201, 175, 178 en 181.

De gemiddelde lengte L ̅= (181+183+169+193+201+175+178 +181) / 8 = 1461 / 8 = 182,6 cm.

Ontdek onze trainingen