Wat is Lean Operationeel Management (LOM)

Lean Operationeel Management (LOM) is een effectieve, gestructureerde aanpak om tot een cultuur van ‘continu verbeteren’ te komen in de lijn van een organisatie. Dit gebeurt met kort cyclische sessies met gevisualiseerde prestaties en bijbehorende (prestatie)dialogen. Verbeteren doe je niet alleen met projecten (alhoewel mensen dat wel eens denken). Dat doe je ook in de lijn en tussen afdelingen onderling. Liefst dagelijks. Sterker nog, indien je een culturele impact wenst, is het best voor de hand liggend om dit via de ‘dagelijkse operatie’ te doen. En dus via Operationeel Management. Vandaar: Lean Operationeel Management (LOM). 

LOM is het zo optimaal mogelijk afstemmen van prestaties, kunde in gestructureerd verbeteren en gewenst gedrag effectueren op meerdere niveaus van afdelingen / binnen de lijn van een organisatie. Het betreft hierbij niet enkel structurele sessies van medewerkers en teamleider op een enkele afdeling (alhoewel je ergens begint). Het is de afstemming tussen mensen en afdelingen onderling, op alle niveaus.

3 dimensies van een verbetercultuur

Doel van Lean Operationeel Management

 • Effectieve, structurele afstemming tussen afdelingen op diverse niveaus onderling
   • Cascadering van, en sturing op strategische doelen tot op medewerker- en afdelingsniveau
   • Aankaarten problemen en aandragen van verbeterideeën bottom-up
 • Te komen tot een cultuur van continu verbeteren op elk niveau in de organisatie
   • Structuur van identificeren en doorvoeren van kleine verbeteringen
   • Borging van verbeteringen en standaarden binnen afdelingen
   • Gewenst gedrag operationaliseren en effectueren

 

LOM op de afdeling visueel gemaakt

LOM aanpak

 • Als eerste is het van belang om de ambitie van de organisatie bepalen. Gaat het bijvoorbeeld om gewenste gedragsverandering, om aantoonbaar te verbeteren, of enkel een ‘iets betere visualisatie’ van online cijfers die al lang goed in systemen terug te vinden zijn? Of een betere onderlinge afstemming tussen afdelingen? Of … een mix ervan?
 • Huidige status bepalen, een implementatieplan opstellen en dan LOM invoeren
 • Monitoren van de status met behulp van bijvoorbeeld de LOM Maturiteit Index

Synoniem en/of alternatief van LOM

LOM wordt ook wel “Lean in de lijn” of “Lean dagelijks management” genoemd.

LOM duur

Afhankelijk van de ambitie en grootte van de organisatie. Op afdelingsniveau kan in enkele weken al een positieve ervaring ontstaan. Binnen grote multinationals duurt het gauw 3-5 jaar om organisatie breed een serieuze, complete (cultuur-)impact te hebben.

LOM voorbeeld

Organisatie afgestemde prestatiedialogen. 

LOM voorbeeld op organisatie afgestemde prestatiedialogen

 

 

 

 

 

Ontdek onze trainingen