Lean Operationeel Management (LOM) | Lean Six Sigma Partners

Waarom LOM?
Kan de onderlinge afstemming tussen mensen en afdelingen in jouw organisatie (structureel) beter? Heb je intern met silo’s te maken? Zie je veel onnodige, langdurige vergaderingen? Is er een grote mate van ‘wij’-en-‘zij’-beleving’ tussen niveaus en afdelingen? Dan is Lean Operationeel Management iets voor jou!

Dit gebeurt met kortcyclische sessies met gevisualiseerde prestaties en bijbehorende prestatiedialogen. Verbeteren doe je niet alleen met projecten (alhoewel mensen dat wel eens denken). Dat doe je ook in de lijn en tussen afdelingen onderling. Liefst dagelijks. Sterker nog, indien je een culturele impact wenst, is het best voor de hand liggend om dit via de ‘dagelijkse operatie’ te doen. En dus via Operationeel Management. Vandaar: Lean Operationeel Management (LOM).

LOM is het zo optimaal mogelijk afstemmen van prestaties (het waarheen), kunde in gestructureerd verbeteren (het hoe) en effectueren van gewenst gedrag op meerdere niveaus van afdelingen/binnen de lijn van een organisatie (waarom willen we het doen).

Lean Operational Management.png

Doel
• Effectieve, structurele afstemming tussen afdelingen op diverse niveaus onderling
·· Cascadering van, en sturing op strategische doelen tot op medewerkers- en afdelingsniveau
·· Aankaarten van problemen en aandragen van verbeterideeën bottom-up
• Komen tot een cultuur van continu verbeteren op elk niveau in de organisatie
·· Structuur van identificeren en doorvoeren van kleine verbeteringen
·· Borging van verbeteringen en standaarden binnen afdelingen
·· Gewenst gedrag operationaliseren en effectueren

In het kort
Lean Operationeel Management (LOM) is een effectieve, gestructureerde aanpak om tot een cultuur van ‘Continu verbeteren’ te komen in de lijn van een organisatie. Dit gebeurt met (hoog)frequente sessies met gevisualiseerde prestaties en bijbehorende prestatiedialogen.

Toelichting
LOM is het zo optimaal mogelijk afstemmen van (gewenste) prestaties, kunde in gestructureerd verbeteren en effectueren van gewenst gedrag op meerdere niveaus van, en tussen afdelingen van een organisatie.

Lean Operational Management prestatiedialoog.png

Aanpak
• Als eerste is het van belang om de ambitie van de organisatie te bepalen. Gaat het bijvoorbeeld om gewenste gedragsverandering, om aantoonbaar te verbeteren, of enkel om ‘iets betere visualisatie’ van online cijfers die al lang goed in systemen terug te vinden zijn? Of een betere onderlinge afstemming tussen afdelingen? Of… een mix ervan?
• Huidige status bepalen, een implementatieplan opstellen en dan LOM invoeren
• Monitoren van de status met behulp van bijvoorbeeld de LOM Maturiteit Index

Synoniem en/of alternatief
LOM wordt ook wel ‘Lean in de lijn’ of ‘Lean dagelijks management’ genoemd.

Duur
Afhankelijk van de ambitie en grootte van de organisatie. Op afdelingsniveau kan in enkele weken al een positieve ervaring ontstaan. Binnen grote multinationals duurt het gauw 3-5 jaar om organisatiebreed een serieuze, complete (cultuur-)impact te hebben.

Voorbeeld
Op de organisatie afgestemde prestatiedialogen.

Lean Operational Management prestatiedialoog voorbeeld.png

Meer weten? Bekijk onze LOM training.

Lean Operationeel Management

 

Ontdek onze trainingen