Nameting | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Het resultaat van de verbeteringen inzichtelijk maken
• De significante impact communiceren
in de organisatie

In het kort
Je hebt de Measure fase afgesloten met een nulmeting. Als je in de verbeterde situatie
diezelfde meting herhaalt (nameting), zie je wat je ermee bent opgeschoten.

Toelichting
Een DMAIC-verbetertraject vraagt nogal wat van een organisatie in termen van
tijd, menskracht en (soms ook) geld. Dan is het niet onredelijk als de organisatie de
resultaten wil zien. Zo creëer je tevens draagvlak voor eventuele vervolgtrajecten.

Aanpak
• Herhaal de nulmeting voor de verbeterde situatie (nameting)
• Presenteer de resultaten grafisch in een managementsamenvatting. Gebruik
hiervoor bij voorbeeld de A3-methode met/of een grafiek (bijvoorbeeld een
Control Chart)
• Geef iedereen de mogelijkheid tot het stellen van vragen
• Bedank de aanwezigen voor het vertrouwen en hun bijdrage
Synoniem en/of alternatief
Als je de nulmeting bij je nameting samenvoegt in een grafiek, noemen we dat bij
Lean Six Sigma een managementsamenvatting. Ideaal voor als je in vijf minuten je
verbetertraject presenteert.

Meer te weten komen over een nameting? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Duur
Het maken van een nameting is op zich niet meer moeilijk voor je in Control. Echter,
het verzamelen van data kan dagen tot zelfs vele maanden doorlooptijd zijn.

Nameting tip 2.pngVoorbeeld
Hierna vind je een managementsamenvatting van de laagdikte van een restproduct in een kuip van een machine. De grafiek is een Control Chart (regelkaart). Zowel de variatie als het gemiddelde zijn beiden flink kleiner geworden in de nieuwe situatie.

Nameting voorbeeld.png

Nameting tip 3.pngVoorbeeld
Het verwerken van het inschrijven van studenten voor een Hbo-opleiding is toch wel een proces. Een verbeterproject was ingezet om het percentage tijdig verwerkte inschrijvingen te verbeteren. Onderstaande is een Proportions Chart (een Control Chart) voor de monitoring.

Nameting voorbeeld2.png

Nameting tip4.pngVoorbeeld
Dit voorbeeld kan natuurlijk ook. Je kunt ook een taartdiagram als nulmeting hebben, en daarna ook de nameting in een nieuwe taartdiagram laten zien.

Nameting voorbeeld 3.png

 

Praktijkcertificering Green Belt

 

 

 

Ontdek onze trainingen