Tijdreeksgrafiek

De tijdreeksgrafiek geeft de ontwikkeling van een indicator of variabele in de tijd weer. Zo krijg je inzicht in ordegrootte, variatie en patronen in de tijd.

Doel van de tijdreeksgrafiek

Inzicht geven in zowel ordegrootte als spreiding van een indicator in de tijd

Toelichting

Een tijdreeks is een reeks waarden die geordend in de tijd is weergegeven (vaak met een vast tijdsinterval, zoals wekelijkse waarden). Een tijdreeksgrafiek is dus een grafische weergave hiervan. Deze populaire grafiek helpt om patronen in de tijd (trends) te zien, te begrijpen en om zelfs (uiteindelijk) de toekomst te voorspellen. Een tijdreeks wordt heel breed ingezet: voor zowel continue data als tellingen of gesommeerde of gemiddelde data. Voor discrete data gebruik je meestal een staafdiagram (in de tijd).

Aanpak 

  • Orden de data van de indicator in de tijd
    • Noot: afhankelijk van de steekproef is dit niet altijd mogelijk! Denk aan een eenmalige poll
  • Geef de uitkomsten van de indicator weer op de Y-as, en de tijd weer op de X-as
  • Gebruik pen & papier, een whiteboard, (statistische) software of App

Synoniem en/ of alternatief van de tijdreeksgrafiek

Een tijdreeksgrafiek heet ook wel een (tijd)specifieke lijngrafiek of lijndiagram. In het Engels: time series plot of line chart.

Een alternatief is bijvoorbeeld een Control Chart of regelkaart (lees: een tijdreeksgrafiek met statistische regelgrenzen (control limits)).

Duur van het maken van de tijdreeksgrafiek

Met specifieke software maak je deze grafiek in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld van een tijdreeksgrafiek

Hieronder zie je het aantal verstuurde pakketjes van één van de locaties van een logistieke dienstverlener, weergegeven in de tijd. Elke week is het percentage weergegeven voor een compleet jaar.

Voorbeeld tijdreeksgrafiek

Hieronder de KPI OEE (info over OEE, zie hoofdstuk Control) op een machine over twee jaar.

KPI OEE in een tijdreeksgrafiek

Ontdek onze trainingen