Tollgate review | Lean Six Sigma Partners

Doel
Evalueren van de DMAIC-fase
• Terugkoppelen van de resultaten van deze fase naar sponsor en probleemeigenaar
• Een Go/No-go beslissing

In het kort
In een Tollgate review koppel je de resultaten van de definitiefase terug naar je opdrachtgever.

Meer te weten komen over een Tollgate review? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
Aan het eind van elke DMAIC-fase is het belangrijk deze fase te evalueren en vast te stellen of de resultaten van deze fase voldoende houvast bieden voor de volgende fase(n) van het project.

Aanpak
• Houd eerst een evaluatie met je (Master) Black Belt om zeker te zijn dat alle DMAIC-criteria in acht zijn genomen. Gebruik daarvoor de vragen uit de Review Checklists op bijvoorbeeld de volgende pagina
• Organiseer een bijeenkomst met in ieder geval budgethouder, sponsor, probleem- of proceseigenaar en eventueel een expert of teamleden en andere belanghebbenden, waarin je een toelichting geeft op het doel van deze fase, de genomen acties en de resultaten tot nu toe. Licht toe hoe je verder denkt te gaan
• Bediscussieer de resultaten en stuur aan op een Go/No-go beslissing. Een Go geeft groen licht voor het vervolg. Is de beslissing No-go, welke stappen zijn dan nog vereist om een Go te krijgen?

Synoniem en/of alternatief
Een Tollgate Review wordt ook Gate Review, of simpelweg Review genoemd. Je kunt ook termen tegenkomen als Phase Check, Phase Closure of Phase Transition.

Duur
Maximaal twee uur.


Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen