Muda, Mura, Muri: 3 bronnen van verspilling

op

De termen muda, mura en muri vinden hun oorsprong in het Japanse Toyota Production System en zijn hele gangbare begrippen geworden in de Lean-filosofie.


Muda Mura Muri
Deze drie begrippen hebben als doel verspilling in een proces te identificeren en te elimineren.

Muda verwijst naar de verspilling van tijd en middelen. Mura duidt op onevenwichtigheden en onregelmatigheden. Tot slot heeft Muri betrekking op de overbelasting van werknemers en middelen.

 

Wat is Muda?

Muda richt zich op verspilling, dit zijn alle activiteiten die geen waarde toevoegen aan het proces en/of de klant. Verspilling kan vaak worden aangeduid aan de hand van TIMWOODS, dit acroniem beschrijft alle vormen van verspilling 

Transport: Dit betekent de onnodige verplaatsing van goederen en materialen binnen een proces. 
Inventory: Dit verwijst naar overtollige voorraden die niet direct nodig zijn voor de productie of service. Deze overmatige voorraad kan leiden tot opslagkosten, veroudering van producten en waardevermindering. 
Motion: De bewegingen van mensen of machines tijdens een proces. Een praktische manier om dit aan te tonen, is bijvoorbeeld met behulp van een spaghetti diagram. 
Waiting: Vertraging in de doorlooptijd van taken zoals tussen processtappen of informatie dat niet direct beschikbaar is. 
Overprocessing: Meer werk doen dan noodzakelijk is voor het gewenste resultaat.  
Overproduction: Het meer produceren dan dat er vraag is naar een product of dienst. 
Defects: Fouten in producten of diensten die later moeten worden gecorrigeerd 
Skills: Onvoldoende gebruik worden gemaakt van vaardigheden en capaciteiten van medewerkers. Mura, Muri, Muda: verspilling

Door een workshop te houden met alle betrokkenen in een proces kun je op een gestructureerde manier elke vorm van verspilling aantonen en de bottleneck vinden waarom een proces niet naar wens loopt. 

Wat is Mura? 

Bij Mura worden de pieken en dalen in een organisatie weergegeven. De onevenwichtige werklast en onregelmatigheden kunnen verschillende oorzaken hebben. 

Door schommelingen in de productie kan er een overmatige druk op bepaalde afdelingen en machines ontstaan. Dit kan door seizoenseffecten gebeuren maar ook omdat het eerste deel van het productieproces soepel verloopt en later alle werkzaamheden worden opgestapeld bij één afdeling.  

Een voorbeeld van seizoens- en/of tijdseffecten zijn drukte in een restaurant in het weekend of drukte bij een financiële afdeling rondom de jaarafsluiting.  

Mura kan ook veroorzaakt worden door het inconsistent gebruik van machines en een ongelijke verdeling van werk onder medewerkers. 

Wat is Muri? 

Muri staat voor de overbelasting van werknemers en middelen. Als mensen te veel moeten werken, raken ze overspannen, en hetzelfde geldt voor machines. Een afdeling kan soms zoveel werk toegeschoven krijgen, dat men niet op tijd dit werk kan afronden. Bij machines kan overbelasting leiden tot het defect raken van de machine. 

Muda, Mura en Muri toepassen 

Door Muda, Mura en Muri gezamenlijk aan te pakken en de principes van Lean te gebruiken om jouw processen te verbeteren, kan je op een gestructureerde manier verbeteringen doorvoeren. Beter en slimmer werken wordt niet alleen gewaardeerd door de klant maar zal de werknemerstevredenheid ook verhogen. 

In de Yellow Belt of Orange Belt maak je kennis met deze lean principes op een praktische manier, in de Green Belt wordt er meer ingegaan op de details van procesverbetering en Lean Six Sigma. 

Of neem contact op met LSSP

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Sparren over jouw probleem?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Trainer/Adviseur

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

"Muda, Muri en Mura: de drie-eenheid van verspillingen!"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure