Lean: zijn werknemers zich bewust van verspilling? - Blog

Tom van der Laan on 8-jul-2016 7:30:00

Bewust worden en herkennen van typen verspilling in je processen? Lean Six Sigma hanteert het acroniem TIMWOODS.

BLOG_waste.jpeg

 


TIMWOOD is een acroniem voor de zeven soorten verspilling die Taiichi Onno bij Toyota definieerde. Later kwam daar nog de S van Skills bij. TIMWOODS staat voor:

  • Transport: onnodig verplaatsen van info en materiaal
  • Inventory: Teveel (tussen)voorraad
  • Motion: Onnodig bewegen van mensen
  • Waiting: Wachten op andere processen en acties
  • Overproduction: Meer diensten maken of leveren dan de klant vraagt
  • Overprocessing: Meer doen/ bewerken per dienst, dan de klant wenst
  • Defects: Fouten maken en herstelwerkzaamheden
  • Skills: Talent en kunde van mensen onbenut laten

Om een duidelijk beeld te krijgen van verspilling, kijk je met de ogen van een kritische klant naar je proces. Want uiteindelijk bepaalt de klant voor welke waarde-toevoegende activiteiten hij/zij wil betalen, en waarvoor niet (meestal verspilling). Een minder bekend acroniem voor verspilling, is het Nederlandstalige alternatief genaamd VERSTOPT. Voor meer informatie hiervoor, verwijzen wij naar ons LSSP Trainingsboek.

Verspillingen (TIM WOODS) zijn de activiteiten die vanuit de klant bezien niet interessant zijn, en die geen hogere prijs van het product of de dienst rechtvaardigen. Hieronder vallen ook corrigerende acties om de gevraagde kwaliteit te leveren. Het aandeel van deze activiteiten in het proces is vaak relatief groot, maar dient zo klein mogelijk te zijn.

Geïnteresseerd in methodieken die verbeterresultaten laten zien? Bekijk de content van de LEAN of LEAN SIX SIGMA GREEN BELT training via deze link: 

Green Belt