Blog artikelen en onderwerp

Marketing | Blog Lean Six Sigma Partners

Sinds het verschijnen van het boek "Lean Thinking" (Womack & Jones, 1996) is de Lean Six Sigma..

Lean: zijn werknemers zich bewust van ve...

Bewust worden en herkennen van typen verspilling in je processen? Lean Six Sigma hanteert het..

De vijf stappen van DMAIC

DMAIC staat voor define, measure, analyze, improve en control. Het is het wereldwijd -veelvuldig..

DMAIC | Blog Lean Six Sigma Partners

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het zijn de vijf stappen van..