DMAIC: Define


Wat is het probleem?

foto_boek.jpg

Doel
 • Het probleem helder afbakenen en definiëren
• De omvang van het traject bepalen
• Draagvlak krijgen in de organisatie

In het kort
De Definitiefase (D) van een DMAIC-verbeterproject maakt duidelijk wat het klantprobleem is, wanneer je succesvol bent (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden), en waar je met je team concreet aan gaat werken.

Toelichting
De Definitiefase is de eerste projectfase van de DMAIC-projectmethodologie. In deze fase verhelder je het probleem (de uitdaging) van de organisatie, waarbij pijnpunten van je klant (extern en/of intern) centraal staan.
Het is belangrijk dat dit duidelijk is voor – en gedragen wordt door – de belangrijkste belanghebbenden (bijvoorbeeld stuurgroep leden, sponsors et cetera).

Aanpak
• Kies uit verschillende klantproblemen en baken het probleem verder af (scoping)
• Begrijp kritieke klantbehoeften, maak deze specifiek en meetbaar
• Stel de projectgroep samen en krijg ook duidelijk wat de behoeften van andere belanghebbenden zijn
• Word het – samen met de probleemeigenaar – eens over het (Project)Charter inclusief Business Case.

Define meetbaar klantprobleem.png

Synoniem en/of alternatief

De Definitiefase heet in het Engels Define Phase.

Duur
Een Kaizen-Definitiefase kan 1 uur duren. Maar bij een organisatie zonder heldere prestatiecultuur of met gering klantbesef, ben je zo drie maanden verder. Meestal duurt deze fase echter niet langer dan 1 maand.

 

Define Quotes.png

foto_boek.jpg