LOM Implementatiestrategieën | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Procesmatige en planmatige invoering van LOM
• Integratie van LOM in het dagelijks handelen van alle medewerkers
• Integratie van LOM in de bedrijfsstructuren en overlegritmiek

In het kort
De implementatie van LOM kan verschillende doelen dienen. Ook de timing van invoer laat zich hierdoor beïnvloeden. Eerst LOM of eerst een verbeterproject? Of beiden tegelijk? Maar naast dat de keuze van de strategie zich dus laat bepalen door de gewenste uitgangssituatie van het verbeterprogramma, is de status van de huidige situatie ook sterk van invloed. Wat tref je aan? Waar zijn we al sterk in? Hoe stevig is het huidige fundament om op te bouwen?

Meer te weten komen over LOM? Klik dan hier en schrijf je in voor de training Lean Operational Management.

Toelichting & voorbeelden
Er zijn diverse vormen van implementatie strategieën. We behandelen er hier vijf:


1• Een tool based implementatie strategie is een strategie die bijvoorbeeld veelal bij banken wordt gehanteerd. De directie heeft zich laten adviseren door een groot consultancykantoor en hen gevraagd een programma te ontwikkelen. Daar een bank tienduizenden medewerkers heeft, is het extra complex om iedereen op uniforme wijze op te leiden of te trainen. Om dit toch goed uniform aan te pakken wordt een lijst met tools opgesteld waarvan vervolgens wordt bekeken welke tools het te bereiken doel het best ondersteunen. Vervolgens worden deze tools en de trainingsaanpak in vaste templates gegoten. Je zou kunnen zeggen: een vaste LOM-training voor iedereen (zonder variatie). Ter vergelijking: De Green Belts hebben in het werkveld nog wel enige ruimte om te bepalen welke tools zij bij welke afdeling in gaan zetten, maar er is wel louter keuze uit een vast pakket tools die volgens in een vast format dienen te worden gehanteerd.

2• Een target based strategie wordt vandaag de dag veelal in de zorg gehanteerd. Daar zijn afdelingen bijvoorbeeld in no time van 120 fte naar 70 fte gereduceerd met de boodschap: “Jullie worden zelfsturende teams.” Eerst volgt er dan een korte periode van zelf proberen met weinig progressie. Dit is logisch want men is in de beleving immers veel drukker geworden. Dan ontstaat er vervolgens een immense behoefte aan generieke verbetermethodieken. Generieke LOM trainingen of andere Lean trainingen, in combinatie met kleine verbetertrajecten, zijn dan uitstekende vervolgstappen met als resultaat: ‘zelf faciliterende’ teams. Uitgangspunt hierbij is dat strategische doelen concreet vertaald zijn in de operatie/afdelingen. Dit levert vaak gevarieerdere overlegborden op dan de tool based methode. 

3• Een Quick win based implementatiestrategie werkt vooral goed bij bijvoorbeeld gemeentes. Hier wil men niet nog meer vertraging oplopen dan nodig en heeft men een gering budget. Deze strategie kenmerkt zich dus door simpel te kijken naar wat er al voorhanden is of wat snel aan te leren is. Hier worden veelal basismethodieken ingezet zoals Lean borden, Brown Paper sessies, TIMWOODS workshops, 5S en Poka Yoke. Deze aanpak is wat selectiever/opportunistischer dan de vorige twee.

Lean based LOM implementatie.png4• De DMAIC en/of Lean Thinking based implementatiestrategie kenmerkt zich door een duidelijke tweetrapsraket. Hier vindt eerst een verbetertraject van 2-3 maanden plaats om vervolgens op een gecontroleerde wijze verder te blijven verbeteren. LOM borgt en is dan dus feitelijk die gecontroleerde manier van verder blijvend verbeteren. LOM wordt hier dan dus ook gestart in de Control-fase van het DMAIC-verbetertraject. Dit LOM-traject start dan net voor maand 3 en loopt vervolgens door tot en met maand 6. De focus voor deze stap is meer gericht op de borging van verbeteringen.

DOEN based LOM implementatie.png5• De laatste LOM-implementatiestrategie die we hier behandelen is die van het DOEN! Dit betreft een mix van voordoen, samen doen en zelf doen. Hierbij wordt er verbeterd aan de hand van het ontvangen van een theoretische training (bijvoorbeeld online) om vervolgens deel te nemen aan een simulatie en om daarna de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. Ook bestaat hierbinnen het ‘train-de-trainer’-concept waarbij externe Green Belts of Black Belts interne medewerkers aanvankelijk via deze methodiek in hun eigen werkveld in hun kracht zetten, opleiden, en er vervolgens zelf snel weer uitstappen. De kracht van het DOEN maakt dat men zowel leert als verbetert en heeft zo dus een sterk beklijvend effect.

 

Lean Operationeel Management

 

Ontdek onze trainingen