• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • anne_banner.png
  "Het mooie aan Lean Six Sigma vind ik dat het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt"

  Anne de Lange

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • Carolien ter Weijden
  "Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering, blijven het ideeën"

  Carolien ter Weijden

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
• Procesmatige en planmatige invoering van LOM
• Integratie van LOM in het dagelijks handelen van alle medewerkers
• Integratie van LOM in de bedrijfsstructuren en overlegritmiek

In het kort
De implementatie van LOM kan verschillende doelen dienen. Ook de timing van invoer laat zich hierdoor beïnvloeden. Eerst LOM of eerst een verbeterproject? Of beiden tegelijk? Maar naast dat de keuze van de strategie zich dus laat bepalen door de gewenste uitgangssituatie van het verbeterprogramma, is de status van de huidige situatie ook sterk van invloed. Wat tref je aan? Waar zijn we al sterk in? Hoe stevig is het huidige fundament om op te bouwen?

Meer te weten komen over LOM? Klik dan hier en schrijf je in  voor de Green Belt training.

Toelichting & voorbeelden
Er zijn diverse vormen van implementatie strategieën. We behandelen er hier vijf:


1• Een tool based implementatie strategie is een strategie die bijvoorbeeld veelal bij banken wordt gehanteerd. De directie heeft zich laten adviseren door een groot consultancykantoor en hen gevraagd een programma te ontwikkelen. Daar een bank tienduizenden medewerkers heeft, is het extra complex om iedereen op uniforme wijze op te leiden of te trainen. Om dit toch goed uniform aan te pakken wordt een lijst met tools opgesteld waarvan vervolgens wordt bekeken welke tools het te bereiken doel het best ondersteunen. Vervolgens worden deze tools en de trainingsaanpak in vaste templates gegoten. De Green Belts hebben in het werkveld nog wel enige ruimte om te bepalen welke tools zij bij welke afdeling in gaan zetten, maar er is wel louter keuze uit een vast pakket tools die volgens in een vast format dienen te worden gehanteerd. Voorbeelden van tools in dit geval zijn 5S, Brown Paper sessie, VSM, visgraat of vaste brainstormtechnieken. In sommige gevallen vindt ook zelfs tools training plaats.

2• Een target based strategie wordt vandaag de dag veelal in de zorg gehanteerd. Daar zijn afdelingen bijvoorbeeld in no time van 120 fte naar 70 fte gereduceerd met de boodschap: “Jullie worden zelfsturende teams.” Eerst volgt er dan een korte periode van zelf proberen met weinig progressie. Dit is logisch want men is in de beleving immers veel drukker geworden. Dan ontstaat er vervolgens een immense behoefte aan generieke verbetermethodieken. Generieke Orange Belt-trainingen en/of Green Belt-trainingen kunnen dan, in combinatie met kleine verbetertrajecten, uitstekende vervolgstappen zijn met als resultaat: ‘zelffaciliterende’ teams. Uitgangspunt hierbij is dat strategische doelen concreet vertaald zijn in de operatie/afdelingen.

3• Een Quick win based implementatiestrategie werkt vooral goed bij bijvoorbeeld gemeentes. Hier wil men niet nog meer vertraging oplopen dan nodig en heeft men een gering budget. Deze strategie kenmerkt zich dus door simpel te kijken naar wat er al voorhanden is of wat snel aan te leren is. Hier worden veelal basismethodieken ingezet zoals Brown Paper sessies, TIMWOODS workshops, 5S en Poka Yoke.

Lean based LOM implementatie.png4• De DMAIC en/of Lean Thinking based implementatiestrategie kenmerkt zich door een duidelijke tweetrapsraket. Hier vindt eerst een verbetertraject van 2-3 maanden plaats om vervolgens op een gecontroleerde wijze verder te blijven verbeteren. LOM borgt en is dan dus feitelijk die gecontroleerde manier van verder blijvend verbeteren. LOM wordt hier dan dus ook gestart in de Controlfase van het DMAIC-verbetertraject. Dit LOM-traject start dan net voor maand 3 en loopt vervolgens door tot en met maand 6.

DOEN based LOM implementatie.png5• De laatste LOM-implementatiestrategie die we hier behandelen is die van het DOEN! Dit betreft een mix van voordoen, samen doen en zelf doen. Hierbij wordt er verbeterd aan de hand van het ontvangen van een theoretische training om vervolgens deel te nemen aan een simulatie en om daarna de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. Ook bestaat hierbinnen het ‘train-de-trainer’-concept waarbij externe Green Belts of Black Belts interne medewerkers aanvankelijk via deze methodiek in hun eigen werkveld in hun kracht zetten, opleiden, en er vervolgens zelf snel weer uitstappen. De kracht van het DOEN maakt dat men zowel leert als verbetert en heeft zo dus een sterk beklijvend effect.

 

Green Belt